Obiekt tygodnia
Katowice – Nikiszowiec. Kościół św. Anny
1995 r.
Dział Sztuki

MMTy/Sz/230
akwarela, 23,2 x 33 cm
Dar

Kompozycja w formie leżącego prostokąta przedstawia kościół św. Anny znajdujący się w Nikiszowcu. Jego trójosiowa fasada jest flankowana przez dwie wieże, a na skrzyżowaniu transeptu i nawy głównej wznosi się kopuła nakryta wysokim hełmem. Cały obiekt otacza niski mur. Na pierwszym planie, po prawej stronie kościoła, widać mocno zaakcentowany narożnik ceglanego budynku z wykuszem na wysokości pierwszego piętra, po lewej, w tle, rysują się lekko zasugerowane drzewa. W górnej części kompozycji autorski zapis ołówkiem: Katowice – Nikiszowiec. Kościół św. Anny zbudowany w latach 1914-1927 wg. proj. braci Zillmannów. Nieco poniżej, po prawej stronie sygntura: mal: Ireneusz Botor 1995.

Ireneusz Botor urodził się w 1956 r. w Tychach. Studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest adiunktem w Katedrze Malarstwa w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W jego dorobku znajdują się m.in. następujące cykle malarskie: „Zwierzostoły”, „Chleby”, „Ślady” (wraz z Sonią Botor), „Zapis”, „Biedaszyby” i „Studium dwóch kobiet”. Artysta zrealizował prace z zakresu malarstwa monumentalnego, m.in. malowidło przedstawiające Ostatnią Wieczerzę w kościele św. Marii Magdaleny w Tychach. Prezentował swą twórczość na ponad dwudziestu wystawach indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju oraz za granicą.

Patryk Oczko