Obiekt tygodnia
wyd. po 1907 r.
Dział Historii Miasta

MMTy/HM/2261
fotografia kolorowana, papier, druk, rękopis
wymiary: wys.: 8,8 cm, szer.: 13,8 cm
zakup

Pocztówka przedstawia kościół pw. św. Marii Magdaleny i mostek nad stawem przed kościołem. Budynek kościoła po rozbudowie w latach 1906-1907, przed przebudową wieży w 1929 roku.
Do mostku nad stawem prowadzi ścieżka widoczna na zdjęciu. Przy ścieżce pojedyncze drzewa. Przed kościołem cmentarz ogrodzony murem. Kościół wzniesiony na wzgórzu, na które prowadzą schody. Bryła kościoła składa się z nawy głównej zakończonej zaokrąglonym prezbiterium oraz nawy poprzecznej.
Na zdjęciu u góry druk w języku niemieckim „Tichau O.-Schles. –Pfarrkirche” („Tychy Górny Śląsk – kościół parafialny”)
Rewers pocztówki zapisany. Pocztówka wysłana przez kobietę o imieniu Klara z Tychów do Anny Pilz z Pyskowic. Nadawczyni pocztówki w krótkiej nocie z dnia 30 czerwca 1917 roku przeprasza za brak wcześniejszej korespondencji prosząc adresatkę o wyrozumiałość. Nadawczyni pyta także, co słychać u adresatki oraz informuje o dobrym stanie zdrowia wszystkich „na miejscu”. Na rewersie brak znaczka pocztowego i pieczątki. Z lewej strony rewersu druk zieloną czcionką informacji o wydawcy pocztówki Adolfie Kunstanstalt z Pasawy w południowo-wschodnich Niemczech.

Budynek świątyni wzniesiony w 1782 roku był drugim po siedemnastowiecznym pałacu myśliwskim murowanym budynkiem w gminie. Kościół został wybudowana na wzgórzu, w miejscu dawnego kościoła drewnianego. Między kościołem a stawem znajdowała się mała przestrzeń nazwana placem Targowym (j. niem. Marktplatz; w 1923 roku zmieniono nazwę na plac 3 Maja). Staw nazywany był stawem tyskim, książęcym (książe pszczyński był jego właścicielem), kościelnym, browarnianym (dzierżawił go Browar Obywatelski), gruszkowym. Wpływ na ostatnią nazwę mógł mieć kształt stawu bądź też grusze, które wówczas mogły rosnąć nieopodal.
Staw został osuszony w 1925 roku po długoletnich staraniach władz gminy o zgodę u księcia pszczyńskiego. Przyczyn decyzji o osuszeniu stawu było kilka. Staw i przepływający przez niego potok były bardzo zanieczyszczone. W okresie ulewnych deszczy i roztopów wiosennych potok tyski zalewał pobliskie tereny – stąd plany przesunięcia potoku na południe, poza obszar zabudowany. Z terenem po osuszonym stawie władze tyskie wiązały plany powiększenia placu Targowego, także utworzenia placu sportowego. Tutaj również planowano początkowo postawienie pomnika powstańczego (stoi przy placu Wolności).

Agnieszka Ociepa-Weiss