Obiekt tygodnia
Fotografia czarno – biała
ok. 1963 r.
Dział Fotografii

MMTy/F/2113/2
negatyw
wymiary: 24 x 36 mm
Dar

Budowa obiektu Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, połączonego z budynkiem głównym usytuowanym przy al. Bielskiej, według projektu opracowanego przez Jerzego Lasika. W tle budynki mieszkalne przy ul. Cienistej na osiedlu C.

W czasie uroczystości 28 czerwca 1962 roku wmurowano kamień węgielny w fundamenty wznoszonych budynków w obecności m. in. ppłk. Henryka Symby, Kwatermistrza Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Katowicach, Witalisa Barańskiego, dyrektora Tyskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego, budowlańców i zaproszonych gości.
Milicja Obywatelska działała do 1990 roku i została przekształcona w Policję. Obecnie budynki stanowią siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Zygmunt Kubski, zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954-1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP-Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W-70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne,
Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954-1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Barbara Kopia