Wydarzenie

Mozaika Górnośląska – nowy cykl spotkań

21 IX 2017, godz. 18.00-20.00

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza do Starego Magistratu (pl. Wolności 1) na inaugurację nowego cyklu historycznego "Mozaika Górnośląska". Podczas spotkań ze znawcami regionu, naukowcami, pasjonatami różnych dziedzin poruszane będą tematy skupione wokół historii, kultury, tradycji i zwyczajów, a nade wszystko mieszkańców Górnego Śląska, ich pasji, zainteresowań i twórczości.

Dyskusje z gośćmi poprowadzi Marek Piechniczek, dziennikarz, rodowity tyszanin.

Pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu skupione będzie wokół 12. Tyskiego Zeszytu Historycznego Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940.

Gośćmi spotkania będą autor tłumaczenia i opracowania dziennika dr Grzegorz Bębnik oraz dr Mirosław Węcki, specjalizujący się w historii II wojny światowej.

Wstęp na spotkanie jest wolny

12. Tyski Zeszyt Historyczny zawiera tłumaczenie fragmentów tzw. dzienników wojennych (Kriegstagebuch) znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach, a sporządzanych przez funkcjonariuszy posterunku policji ochronnej (Schutzpolizei) w Tychach. Każdy z posterunków Schupo zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji, tzw. dzienników wojennych, będących rodzajem luźnego rejestru aktualnych wydarzeń.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach najlepiej zachował się dziennik wojenny Schupo z Tychów, w znacznie mniejszym zakresie z Mikołowa, a zupełnie szczątkowo z Pszczyny.

Tyski dziennik obejmuje zapiski dokonywane od 15 września 1939 roku do 18 lutego 1940 roku – łącznie jest to 151 wpisów dziennych. Całość nie jest kompletna, wpisy urywają się 25 listopada i ponownie prowadzone są dopiero od 3 grudnia 1939 roku.

Tyskie Zeszyty Historyczne to seria wydawnicza Muzeum Miejskiego w Tychach, której przyświeca idea wypełniania białych plam w wiedzy społeczeństwa o historii Tychów. Zeszyty łączą perspektywę mikrohistoryczną ze starannością dokumentacji, z wykorzystaniem nowych źródeł.

Najnowszy zeszyt serii można nabyć w cenie 15 zł za egzemplarz, w obu siedzibach Muzeum Miejskiego – w Starym Magistracie (pl. Wolności 1) oraz w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9), jak również zamówić za pośrednictwem Internetu (www.muzeum.tychy.pl/ Wydawnictwa).

 


Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty in /alt/home/webmaster.info-partner/html/test_muzeum/wp-content/themes/mmtychy/mmtychy-post.php on line 169
  • Mozaika Górnośląska - nowy cykl spotkań