Wydarzenie

Oprowadzanie kuratorskie

XII Tyska Noc Muzealna

18 V 2019, godz. 20.00-21.00

Jeśli dotąd nie mieliście okazji obejrzeć wystawy "Tychy - sacrum w mieście socjalistycznym" zapraszamy w czasie XII Tyskiej Nocy Muzealnej na spotkanie z historykiem sztuki Patrykiem Oczko, który opowie o pokazanych na ekspozycji wątkach.

Na wystawie zaprezentowano kilkanaście kościołów zaprojektowanych w okresie wielkiej budowy miasta (1951-1989) oraz obiekty wcześniej istniejące, które weszły w obręb jego rozszerzających się granic. Ich autorami są m.in. Stanisław Niemczyk, Bożena i Janusz Włodarczykowie, Grzegorz Ratajski oraz Zbigniew Weber.

Ekspozycję tworzą makiety, projekty prezentujące różne stadia rozwojowe koncepcji, fotografie archiwalne oraz współczesne – wykonane z ziemi i z lotu ptaka. Zestawienie powyższe pozwala na konfrontację przeszłości z teraźniejszością. Pokazuje zmiany jakie zaszły w samych budynkach oraz ich otoczeniu.

Zapraszamy do siedziby Muzeum przy pl. Wolności 1. Wstęp jest wolny.

  • Oprowadzanie kuratorskie