Wydarzenie

Przynieś fotografię, podziel się opowieścią!

Muzeum Miejskie w Tychach zachęca do udziału w akcji „Pocztówki z podróży”

10 VII 2018-30 IX 2018

Urodziłeś się w 1962 roku? Brałeś ślub w 1978 roku? W 1998 roku zaczynałeś edukację? Coś ważnego wydarzyło się w życiu Twoim lub Twojej rodziny w latach 1918 – 2018? Opowiedz nam o tym, a swoją opowieść zilustruj fotografią z domowego archiwum! Muzeum Miejskie w Tychach przypomina o akcji „Pocztówki z podróży”, którą zainicjowało z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

Publikacja zgromadzonych fotografii i towarzyszących im historii rozpocznie się sto dni przed końcem 2018 roku, tj, od 23 września, na muzealnym fanpage’u na Facebooku oraz na stronie internetowej Muzeum.
Staną się one także kanwą muzealnej wystawy.

Poszukujemy zdjęć sytuacyjnych, rodzinnych, portretów oraz fotografii uwieczniających zwykłe-niezwykłe życie codzienne osób związanych z Tychami. Fotografii wykonanych między 1918 a 2018 rokiem.

Punktem odniesienia jest dla nas historia Tychów – miejscowości starej i młodej jednocześnie, która po 1950 roku stała się nagle domem ludności przybywającej z całej Polski i osiedlającej się obok ludzi mieszkających tu od pokoleń.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy z wybranymi fotografiami do siedziby Muzeum Miejskiego w Tychach przy pl. Wolności 1 od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00.

Zdjęcia zbieramy do 30 września 2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Barbarą Kopią z Działu Fotografii, tel. 32 327 18 21; e –mail: b.kopia@muzeum.tychy.pl

Prosimy o kontakt także, jeżeli dostarczenie zdjęć do siedziby Muzeum rodzić będzie problemy – wyjdziemy Państwu naprzeciw!

 

Pocztówki z podróży to działanie Muzeum Miejskiego w Tychach w ramach Programu Niepodległa, obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Zdjęcie z rodzinnego archiwum Joanny Kucz – Pieczki/ Tychy, 1975 rok

Opis fotografii:

Jedno z moim ulubionych zdjęć – ja z moją kochaną Mamą. Zostało zrobione 24 października 1975 roku, w dniu urodzin mojej Mamy. Ja urodziłam się 28 lipca, więc mam tu prawie trzy miesiące. Zdjęcie zrobił kolega brata mojej Mamy. Mieszkaliśmy wtedy z dziadkami (rodzicami Mamy) w trzypokojowym mieszkaniu na parterze przy ul. Budowlanych 23. Choć po kilku latach wyprowadziliśmy się do własnego M2 na ul. Koniewa (obecnie Armii Krajowej), długo jeszcze, bo aż do czasów studenckich, dom dziadków był moim drugim domem. Lubię piękny uśmiech mojej mamy na tej fotografii i moją roześmianą buzię. Gdziekolwiek bym się nie udała, tę fotografię zawsze zabiorę ze sobą.

Joanna Kucz-Pieczka

 

 

Regulamin akcji „Pocztówki z podróży”

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Muzeum Miejskie w Tychach z siedzibą przy pl. Wolności 1, zwane dalej „Organizatorem”. Osoby biorące udział w akcji i udostępniające fotografie wraz ze wspomnieniami zwane są dalej „Uczestnikami”.
 2. Celem akcji „Pocztówki z podróży”, organizowanej w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jest zebranie 100 (stu) fotografii ukazujących mieszkańców miasta, bądź osoby niegdyś lub obecnie związane z Tychami wraz ze wspomnieniami dotyczącymi osób i miejsc uwiecznionych na zdjęciu. Wspomnienia towarzyszące zdjęciom mogę być przekazane Organizatorowi na piśmie lub ustnie.
 3. Zebrane fotografie oraz wspomnienia będę publikowane na profilu Muzeum na Facebooku, rozpoczynając na sto dni przed końcem roku. Ponadto, zebrane materiały publikowane będą na stronie internetowej Muzeum Miejskiego w Tychach, stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy oraz na ekspozycji w siedzibie Muzeum.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zebranych materiałów w przyszłości do celów statutowych, w innych projektach realizowanych przez Muzeum.
 5. Organizator oświadcza, że nie będzie czerpać korzyści finansowych z akcji.
 6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Informacje dot. Akcji oraz jej Regulamin będą dostępne na stronie internetowej Muzeum Miejskiego w Tychach
 8. Organizator zaświadcza, że udostępnione przez Uczestników fotografie publikowane będą w najlepszej możliwej jakości, zależnej jednak od jakości oryginału, a więc zdjęcia, które trafi do Organizatora (zwanego dalej Oryginałem).
 • 2

Zasady uczestnictwa i terminarz

 1. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, mieszkańcy miasta Tychy, osoby dawniej lub obecnie związane z Tychami lub też krewni mieszkańców.
 2. Akcja trwa do 14 września 2018 roku. Muzeum zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania akcji.
 3. Fotografię wraz ze wspomnieniem złożyć można osobiście w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach przy pl. Wolności 1 od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00. Uczestnik może także skontaktować się z Organizatorem, aby umówić inne miejsce spotkania w celu wypożyczenia zdjęcia.
 4. Oryginały zdjęć będą udostępniane przez Uczestników jedynie w celu ich reprodukcji. Organizator zapewnia, że niezwłocznie po ich reprodukcji Oryginały zostaną zwrócone Uczestnikom.
 5. Organizator poszukuje fotografii wykonanych między 1918 a 2018 r., zdjęć rodzinnych, fotografii ukazujących życie codzienne, pamiątek rodzinnych uroczystości lub portretów.
 6. Udostępnione wspomnienie towarzyszące zdjęciu stanowić winno załącznik do podpisywanego z każdym Uczestnikiem Oświadczenia.
 7. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian redakcyjnych przekazanych wspomnień, zapewniając jednak Uczestnikom prawo do zatwierdzenia zredagowanego tekstu.
 9. Uczestnik zapewnia, że osoby żyjące, których wizerunki uwiecznione zostały na fotografiach, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich przez Organizatora.
 10. Uczestnik oświadcza, że przekazany tekst nie narusza praw osób trzecich i zawiera informacje zgodne z prawdą.
 11. Zdjęcia udostępnione będą mogły być z następującymi dopiskami: imię i nazwisko Uczestnika/inicjały Uczestnika/”anonim”.
 12. Uczestnicy, którzy udostępnili zdjęcia i wspomnienia wyrażają nieodpłatną zgodę na zwielokrotnienie zdjęcia, wprowadzenie go do pamięci komputera oraz rozpowszechnianie przez Organizatora w celach statutowych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się na każdym z etapów zbiórki z Uczestnikami drogą e-mailową lub telefoniczną.
 • 3

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod numerem: 32 327 18 20 lub drogą mailową z panią Barbarą Kopią z Działu Fotografii Muzeum Miejskiego w Tychach pod adresem: b.kopia@muzeum.tychy.pl.
 3. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik akceptuje jej warunki.
 4. Biorąc udział w akcji i akceptując regulamin Uczestnik tym samym oświadcza, że nie narusza praw osobistych i autorskich osób trzecich.
 5. Organizator zwraca się z prośbą o kontakt w razie zidentyfikowania się na zdjęciu.
 6. Organizator prosi także o kontakt w razie nie wyrażenia zgody na identyfikację i upublicznienie wizerunku. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku Organizator zobowiązuje się do zaprzestania rozpowszechniania zdjęcia.

 


Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty in /alt/home/webmaster.info-partner/html/test_muzeum/wp-content/themes/mmtychy/mmtychy-post.php on line 169
 • Przynieś fotografię, podziel się opowieścią!