Wydarzenie

Przestrzeń dla przyszłości

Dyskusja i promocja nowego wydawnictwa

14 IX 2017, godz. 18.00-20.00

Zapraszamy do Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9) na spotkanie promujące publikację pokonferencyjną "Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989". W ramach spotkania odbędzie się dyskusja "Przestrzeń dla przyszłości", którą poprowadzi dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny.

Publikacja to efekt konferencji Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989, zorganizowanej w Muzeum 31 marca 2017 roku, będącej pierwszym wydarzeniem towarzyszącym wystawie Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty.

Wydawnictwo zawiera artykuły: Tychy – historia, pamięć i dziedzictwo prof. dr. hab. Ewy Chojeckiej; Osie kompozycyjne nowego miasta. Potencjał pieszej przestrzeni publicznej dr. Marii Lipok-Bierwiaczonek i Roberta Skitka; Tychy – w stronę centrum Patryka Oczki; Szkoły nowego miasta Anny Syski; Modernistyczne perły PRL-u. Tyska awangarda w zakresie mieszkalnictwa i wypoczynku lat 60. XX w. na przykładzie osiedla E2 i ośrodka Paprocany dr. inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego; Miejsce Kombinatu Leczniczo-Wypoczynkowego Ustroń  – Wisła w rozwoju XX-wiecznych deglomeracyjnych projektów Zielonego Śląska Przemysława Czernka.

Redaktorem naukowym publikacji jest historyk sztuki Patryk Oczko, kurator wystawy poświęconej Markowi Dziekońskiemu, pomysłodawca i koordynator cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie:

„Całość przedsięwzięcia stanowi konsekwentną kontynuację działalności badawczej i popularyzatorskiej muzeum, której obiektem jest unikalna, wykreowana w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, przestrzeń miejska – żywy organizm, ulegający ciągłym przemianom i w coraz szybszym tempie zatracający swój pierwotny charakter. Jest to dziedzictwo trudne, zdecydowanie zanegowane na fali posocjalistycznego odreagowania. Dziś należy ponownie mu się przyjrzeć –
z dystansem i w sposób możliwie obiektywny […]
Prelegenci, wskazując na wyjątkowość miasta jako całości, a równocześnie uwypuklając poszczególne elementy jego tkanki, mniej lub bardziej bezpośrednio podkreślali konieczność podjęcia konkretnych działań ochronnych. Zdecydowane głosy podzielające to przekonanie wybrzmiały również w toku oficjalnej pokonferencyjnej dyskusji – zarówno specjaliści, jak i mieszkańcy przejawiali wyraźny niepokój o przyszłość.
Powstały w ciągu kilkudziesięciu lat organizm miejski w kontekście gwałtownie zachodzących przemian pilnie wymaga planowej i kompleksowej opieki konserwatorskiej. Unikatowa przestrzeń nowego miasta jest równie istotna jak starych Tychów – dziś jest to jedno dziedzictwo jednej społeczności”

Publikację w cenie 20 zł za egzemplarz można będzie kupić w obu siedzibach Muzeum Miejskiego w Tychach (pl. Wolności 1, ul. Katowicka 9), jak również zamówić za pośrednictwem Internetu (www.muzeum.tychy.pl/ Wydawnictwa).

Czas trwania wystawy Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty został wydłużony do 16 września.

Wstęp na wystawę i dyskusję jest wolny.

 

Na zdjęciu: fragment rysunku Marka Dziekońskiego, przedstawiający widok spod tyskiego ratusza (obecnie Urząd Miasta) na park Północny (obecnie park Miejski) w kierunku północno – zachodnim. Za: W. Szolginia, Zielona architektura, „Panorama” 1963, nr 15 (466), s. 8 – 9

 


Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty in /alt/home/webmaster.info-partner/html/test_muzeum/wp-content/themes/mmtychy/mmtychy-post.php on line 169
  • Przestrzeń dla przyszłości