Wydarzenie

Rajd rowerowy po Puszczy Pszczyńskiej

22 VII 2017, godz. 15.00-19.00

Miłośników wycieczek rowerowych zapraszamy na rajd po Puszczy Pszczyńskiej. Całkowita długość naszej trasy to około 35 km.

Odwiedzimy m.in. pomniki kamienne z inskrypcjami upamiętniającymi ważne dla Lasów Pszczyńskich postaci i wydarzenia oraz Żubrowisko w Jankowicach.

W Studzienicach na uczestników rajdu czekać będzie ognisko. W prowiant i napoje należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Start: godz. 15.00, pl. Korfantego (osiedle K)
Wyjazd powrotny do Tychów planowany jest około godz. 18.00.
Ilość miejsc jest ograniczona. W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

Zapisy: Agnieszka Ociepa-Weiss, Dział Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach; tel. 32 327 18 21 w. 30; e-mail: a.ociepa@muzeum.tychy.pl

Ramowy program rajdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora

 

Regulamin rajdu:

Warunki ogólne

 • Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Muzeum Miejskie w Tychach
 • Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik Rajdu zapisuje się na liście obecności dostępnej przed rozpoczęciem Rajdu.
 • Osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę
  rodziców lub opiekuna prawnego do udziału w Rajdzie.
 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub   opiekuna.
 • Zaleca się używanie kasków oraz zabranie ze sobą kurtki przeciwdeszczowej

Uczestnicy muszą znać zasady ruchu drogowego oraz zobowiązani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora Rajdu.
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

 Na trasie zabrania się:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
 • Niszczenia przyrody.
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Postanowienia końcowe:

 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

 

 

 

 


Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty in /alt/home/webmaster.info-partner/html/test_muzeum/wp-content/themes/mmtychy/mmtychy-post.php on line 169
 • Rajd rowerowy po Puszczy Pszczyńskiej