Wydarzenie

Spacer fotograficzny szlakiem tyskich kościołów

Muzeum Miejskie w Tychach/Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

6 VII 2019, godz. 16.00-19.00

Zbiórka uczestników spaceru organizowanego przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne przy współpracy Muzeum Miejskiego odbędzie się przy fontannie na Rynku, stamtąd spacer prowadzony przez Patryka Oczkę oraz Grzegorza Krzysztofika przejdzie szlakiem tyskich kościołów kończąc w kościele pw. Ducha Świętego

Głównymi punktami spaceru będą trzy tyskie kościoły: pw. Św. Marii Magdaleny – starotyska świątynia wybudowana w roku 1782 i rozbudowana w latach 1906-1907 oraz 1929; pw. Św. Jana Chrzciciela – pierwszy kościół nowego miasta wybudowany w roku 1958 i rozbudowany w latach 1982-1983; pw. Ducha Świętego – wybitne dzieło architektury sakralnej zaprojektowane przez Stanisława Niemczyka, zrealizowane w latach 1978-1983. Szlak spaceru da również możliwość prześledzenia zmian, jakie zachodziły w sposobie projektowania tyskich  osiedli od II połowy lat 50. do lat 80. XX wieku. Na trasie znajdą się także inne interesujące przykłady mozaik oraz rzeźb plenerowych.

  • Spacer fotograficzny szlakiem tyskich kościołów