Wydawnictwa

Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940. Przełożył i opracował Grzegorz Bębnik

format: A5
oprawa miękka
15 zł
ZAMÓW
Publikacja zawiera tłumaczenie fragmentów tzw. dzienników wojennych (Kriegstagebuch), znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach, a sporządzanych przez funkcjonariuszy posterunku policji ochronnej (Schutzpolizei) w Tychach. Każdy z posterunków Schupo zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji, tzw. dzienników wojennych, będących rodzajem luźnego rejestru aktualnych wydarzeń.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach najlepiej zachował się dziennik wojenny Schupo z Tychów, w znacznie mniejszym zakresie z Mikołowa, a zupełnie szczątkowo z Pszczyny.

Tyski dziennik obejmuje zapiski dokonywane od 15 września 1939 roku do 18 lutego 1940 roku – łącznie jest to 151 wpisów dziennych. Całość nie jest kompletna, wpisy urywają się 25 listopada i ponownie prowadzone są dopiero od 3 grudnia 1939 roku.

Grzegorz Bębnik (ur. w 1970 roku) – doktor nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Autor publikacji o historii Górnego Śląska w XIX i XX wieku podejmujących najczęściej problematykę II wojny światowej, m.in. Wrzesień 1939 r. w Katowicach (2012) oraz Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych 1939 r. (2014).

Tyskie Zeszyty Historyczne to seria wydawnicza Muzeum Miejskiego w Tychach, której przyświeca idea wypełniania białych plam w wiedzy społeczeństwa o historii Tychów. Zeszyty łączą perspektywę mikrohistoryczną ze starannością dokumentacji, z wykorzystaniem nowych źródeł.

 

Tyskie Zeszyty Historyczne
Zeszyt nr 12.
2017

Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940
Przełożył i opracował Grzegorz Bębnik

Wydawca Muzeum Miejskie w Tychach

Redakcja i korekta Aleksandra Niesyto

Projekt graficzny i skład Tomasz Bierkowski

Promocja Joanna Kucz – Pieczka

Druk Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice

ISBN 978 – 83 – 62193 – 33 – 2

Dostępność publikacji:
Stary Magistrat (pl. Wolności 1)

Formularz zamówienia


Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty in /alt/home/webmaster.info-partner/html/test_muzeum/wp-content/themes/mmtychy/single-wydawnictwa.php on line 88
  • Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940. Przełożył i opracował Grzegorz Bębnik