Wydawnictwa

Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989

format 20 x 26
oprawa miękka
20 zł
ZAMÓW
Publikacja to efekt konferencji "Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989", zorganizowanej w Muzeum 31 marca 2017 roku, będącej pierwszym wydarzeniem towarzyszącym wystawie "Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty".

Wydawnictwo zawiera artykuły: „Tychy – historia, pamięć i dziedzictwo” prof. dr. hab. Ewy Chojeckiej; „Osie kompozycyjne nowego miasta. Potencjał pieszej przestrzeni publicznej” dr. Marii Lipok-Bierwiaczonek i Roberta Skitka; „Tychy – w stronę centrum” Patryka Oczki; „Szkoły nowego miasta” Anny Syski; „Modernistyczne perły PRL-u. Tyska awangarda w zakresie mieszkalnictwa i wypoczynku lat 60. XX w. na przykładzie osiedla E2 i ośrodka Paprocany” dr. inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego; „Miejsce Kombinatu Leczniczo-Wypoczynkowego Ustroń – Wisła w rozwoju XX-wiecznych deglomeracyjnych projektów Zielonego Śląska” Przemysława Czernka.

Redaktorem naukowym publikacji jest historyk sztuki Patryk Oczko, kurator wystawy poświęconej Markowi Dziekońskiemu, pomysłodawca i koordynator cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie:
„Całość przedsięwzięcia stanowi konsekwentną kontynuację działalności badawczej i popularyzatorskiej muzeum, której obiektem jest unikalna, wykreowana w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, przestrzeń miejska – żywy organizm, ulegający ciągłym przemianom i w coraz szybszym tempie zatracający swój pierwotny charakter. Jest to dziedzictwo trudne, zdecydowanie zanegowane na fali posocjalistycznego odreagowania. Dziś należy ponownie mu się przyjrzeć – z dystansem i w sposób możliwie obiektywny […]
Prelegenci, wskazując na wyjątkowość miasta jako całości, a równocześnie uwypuklając poszczególne elementy jego tkanki, mniej lub bardziej bezpośrednio podkreślali konieczność podjęcia konkretnych działań ochronnych. Zdecydowane głosy podzielające to przekonanie wybrzmiały również w toku oficjalnej pokonferencyjnej dyskusji – zarówno specjaliści, jak i mieszkańcy przejawiali wyraźny niepokój o przyszłość.
Powstały w ciągu kilkudziesięciu lat organizm miejski w kontekście gwałtownie zachodzących przemian pilnie wymaga planowej i kompleksowej opieki konserwatorskiej. Unikatowa przestrzeń nowego miasta jest równie istotna jak starych Tychów – dziś jest to jedno dziedzictwo jednej społeczności”.

 

Wydawca: Muzeum Miejskie w Tychach

Redakcja naukowa: Patryk Oczko
Redakcja językowa i korekta: Małgorzata Słonka
Projekt graficzny i skład: Zofia Oslislo – Piekarska
Promocja: Joanna Kucz – Pieczka

Nakład: 300 egz.
Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
Papier: Alto Satine Cream vol 1,2 115 g
Krój: Avenir Next
ISBN 978 – 83 – 62193 – 35 – 6

Dostępność:
Stary Magistrat, pl. Wolności 1

 

 

 

Formularz zamówienia


Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty in /alt/home/webmaster.info-partner/html/test_muzeum/wp-content/themes/mmtychy/single-wydawnictwa.php on line 88
  • Tychy - dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 - 1989