Wydawnictwa

Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym

format: 20 cm x 26 cm
Oprawa miękka
20 zł
ZAMÓW
Publikacja – bogato ilustrowana fotografiami archiwalnymi oraz współczesnymi, wykonanymi z ziemi i z lotu ptaka – opisuje kościoły zaprojektowane w okresie wielkiej budowy miasta (1951–1989) oraz obiekty wcześniej istniejące, które weszły w obręb jego rozszerzających się granic: starotyski kościół p.w. św. Marii Magdaleny i świątynie, które znalazły się na obszarze Tychów w związku z rozszerzeniem granic administracyjnych.

Wydawnictwo towarzyszy wystawie „Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”.

Patryk Oczko – historyk sztuki,  kurator wystawy, autor publikacji – we wstępie pisze:
„Miejsca sacrum to fragmenty przestrzeni wyłączone ze sfery codzienności. To strefy poświęcone Bogu, gdzie człowiek znajduje schronienie i może zaspokoić swe duchowe potrzeby. To obszary wyjątkowych znaczeń, pozwalające na uporządkowanie otaczającego świata – oswojenie przestrzeni i stworzenie własnej topografii miejsca.

W kontekście – sięgających korzeniami średniowiecza – Tychów strefy sacrum rysują się dziś w sposób szczególnych. Odwiedzających po raz pierwszy to nowe (w dość powszechnym mniemaniu) miasto może zaskoczyć obecność malowniczego, neobarokowego kościoła. Podobnie niepodziewanie, w ramach zwartej zabudowy miejskiej, jawią się rozrzucone w pozornym nieładzie krzyże przydrożne, które w rzeczywistości znaczą bieg dawnych wiejskich traktów. Na tę ukształtowaną w ciągu wieków sieć miejsc sacrum nakładają się jednak warstwy zupełnie nowe – mieszkaniowe osiedla, zaplanowane i uporządkowane przestrzenie zielone oraz ciągi szerokich ulic. W ich ramach odwiedzający miasto znajdzie również liczne przykłady interesującej współczesnej architektury sakralnej. Płynnie wtapiają się one w otoczenie – często są jakby ukryte, wtłoczone w zwarte i ściśle zaplanowane ramy tkanki urbanistycznej.”

 

wydawca: Muzeum Miejskie w Tychach

projekt graficzny i skład: Zofia Oslislo-Piekarska
redakcja i korekta: Elżbieta Owczarek
promocja: Joanna Kucz-Pieczka, Adam Natkaniec

nakład: 400 egz.
druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
papier: Alto Satine Cream vol 1,2 115 g
krój pisma: Fira Sans

ISBN 978–83–62193–37–0

Formularz zamówienia