Wystawa

Idą powstańcy znów na bój… Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu

4 VII 2019-14 X 2019

WYSTAWA PLENEROWA
  • 4 lipca — 11 sierpnia 2019 r. – plac Baczyńskiego,
  • 12 sierpnia — 1 września 2019 r. – przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • 2 września — 30 listopada – Park Miejski

 

Wystawa przygotowana w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego przypomina o wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach 1919–1922 na terenie Tychów i miejscowości znajdujących się obecnie w granicach miasta. Obrazuje walkę tyszan o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej, niepodległej Polski ze szczególnym uwzględnieniem I Powstania Śląskiego, które wybuchło na terenie obecnych dzielnic Tychów, tj. w Urbanowicach i Paprocanach. Na wystawie zostaną przedstawieni tyszanie, którzy odegrali ważną rolę w procesie kształtowania się granic między Polską a Niemcami po I wojnie światowej. Zwiedzający wystawę dowiedzą się również o historii miejsc upamiętniających trzy śląskie zrywy powstańcze, powstałych w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej.

  • Ania