Wystawa

Barbara Kubska / Stanisław Gadomski

"Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych"

10 XI 2016-25 II 2017

Wystawa fotografii polskich strojów ludowych wykonanych przez Stanisława Gadomskiego (1929 - 2013) na przełomie lat 70. i 80. oraz współczesnych prac Barbary Kubskiej – autorki swoistego suplementu prezentującego stroje z terenu Górnego Śląska i ziem sąsiednich.

Blisko dwieście fotografii ukazuje stroje ludowe z kolekcji ok. dwudziestu pięciu muzeów z całej Polski oraz jedenastu zespołów folklorystycznych. Większość z nich Stanisław Gadomski (1929–2013) wykonał na przełomie lat 70. i 80. Kolorowe diapozytywy, które przekazał Muzeum Miejskiemu w Tychach, oddają urok odświętnych ubiorów mieszkańców wsi, któremu nie oparli się pierwsi etnografowie – to dzięki zapoczątkowanym przez nich pod koniec XIX w. kolekcjom możemy dziś sięgać do źródeł i na nowo je interpretować. Zadania tego podjęła się Barbara Kubska (ur. 1986), fotografka związana z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Swoisty suplement do fotografii Gadomskiego, którego jest autorką, prezentuje stroje z terenu Górnego Śląska i ziem sąsiednich – poszczególne ich elementy skompletowała etnografka Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, korzystając z zasobów własnych Muzeum Miejskiego w Tychach, zbiorów sześciu innych muzeów, trzech stowarzyszeń folklorystycznych i kolekcji prywatnych.

Na prezentowanej w muzeum wystawie echem odbija się nie tylko historia, na tle której tak różnorodne stroje zaistniały (a niektóre zdążyły zaniknąć) – koniec XIX wieku i pierwsza połowa XX, kiedy w użyciu jest większość przedstawionych na fotografiach ubiorów, to czas rewolucji przemysłowej, uwłaszczenia chłopów, ruchów narodowościowych i dwóch wielkich wojen. Wystawa porusza także temat samej fotografii jako medium służącego celom dokumentacyjnym (w etnografii) i popularyzatorskim (w mediach). Stawia pytanie, na ile fotografia, choć umożliwia autorską wypowiedź, jest wolna od rygorów i schematów narzucanych przez dziedziny, na użytek których powstaje.

Prace Barbary Kubskiej wchodzą w dialog z fotografiami Stanisława Gadomskiego, wykonanymi prawie czterdzieści lat temu z myślą o czytelnikach tygodnika „Panorama”. Razem mówią o współpracy fotografów i etnografów – jak dawniej, tak i teraz odpowiedzialnych za dokładność przedstawień strojów podczas sesji fotograficznych. Prezentują niezależne spojrzenia autorów na fotografowany przedmiot oraz ich sposoby myślenia o portrecie – przecież ubiory te, nim stały się muzealiami, były czyjąś własnością. Uświadamiają, że patrzenie zależy nie tylko od wrażliwości i indywidualnego wyczucia, ale także czasów, w których się tworzy – ideowych, artystycznych czy estetycznych kanonów.

Gdyby móc fotografie Kubskiej i Gadomskiego przepleść, jak przeplata się wątki tkaniny, powstałby wielobarwny obraz – łatwo byłoby jednak odróżnić, kogo i jak poprowadziła intuicja.

Współorganizatorem wystawy jest Fundacja Kultura Obrazu.

Wystawa stanowi rozwinięcie wątków, które znajdą się w książce  Stanisław Gadomski/ Barbara Kubska. Strój ludowy w Polsce z śląskim suplementem. Spotkanie promujące książkę odbędzie się 29  grudnia 2016 roku.

W czasie trwania wystawy organizowane będą wydarzenia, skierowane do osób dorosłych, jak również dzieci i młodzieży.

Tekst: Ewelina Lasota

 

Barbara Kubska / Stanisław Gadomski

Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych

wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach

Wernisaż: 9 listopada 2016 r., godz. 18.00
Czas trwania: 10 listopada 2016 – 25 lutego 2017
Miejsce: Dawna Młótownia, ul. Katowicka 9

Współorganizator wystawy: Fundacja Kultura Obrazu

Scenariusz wystawy i koncepcja aranżacji: Barbara Kubska, Ewelina Lasota, Anka Sielska / Fundacja Kultura Obrazu
Identyfikacja wizualna: Daria Malicka
Koordynacja: Barbara Kopia
Koordynatorki produkcji wystawy: Agnieszka Czyżewska, Aleksandra Wawrzynowicz
Montaż wystawy: Henryk Dubis, Krystian Banik
Promocja: Joanna Kucz-Pieczka

Prezentowane na fotografiach eksponaty pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Częstochowskie
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Muzeum Miejskie w Tychach
Muzeum Miejskie w Żywcu
Muzeum Śląska Opolskiego
Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum w Raciborzu
Stowarzyszenie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Wilamowice „Wilamowianie”
Stowarzyszenie „Pod Ochodzitą” w Koniakowie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu
Zbiór prywatny Marii Bałuch

Reprodukcje „Panoram” ze zbiorów:
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Zbiór prywatny Alicji Małety

Patronat medialny:
TVP 3 Katowice, Szum, Ultramaryna, Reflektor. Rozświetlamy kulturę

 

Fot. Michał Jędrzejowski

 • 0004_sploty_dokumentacja_internet

 • 0007_sploty_dokumentacja_internet

 • 0008_sploty_dokumentacja_internet

 • 0009_sploty_dokumentacja_internet

 • 0010_sploty_dokumentacja_internet

 • 0011_sploty_dokumentacja_internet

 • 0018_sploty_dokumentacja_internet

 • 0024_sploty_dokumentacja_internet

 • 0027_sploty_dokumentacja_internet

 • 0028_sploty_dokumentacja_internet

 • 0030_sploty_dokumentacja_internet

 • 0022_sploty_dokumentacja_internet