Wystawa

Ludzie, wiara, historia. Ewangelicy na ziemi pszczyńskiej

27 X 2017-31 XII 2017

Na wystawie pokazano obiekty pochodzące z archiwów parafii ewangelicko – augsburskich oraz zbiorów prywatnych ewangelików. Ekspozycja ma przybliżyć historię luteranizmu, a jednocześnie zachęcić do głębszego poznawania wiary i lepszego jej zrozumienia.

Ekspozycja prezentowana jest w siedzibie Muzeum w Starym Magistracie (pl. Wolności 1).

Wystawa wpisuje się w cykl wydarzeń sygnowanych tytułem Pod znakiem Róży, organizowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską Apostołów Piotra i Pawła w Tychach z okazji Roku Reformacji.

Ich przesłaniem  jest przybliżenie historii luteranizmu, a jednocześnie zachęcenie do głębszego poznawania wiary pod znakiem Róży Marcina Lutra, godła reformacji protestanckiej i znaku Kościołów ewangelickich tradycji augsburskiej. Bogate kulturowe dziedzictwo reformacji na ziemi pszczyńskiej pozwala na poznanie i pogłębienie wiedzy o ewangelikach, którzy od XVI wieku do współczesności stanowią ważną część społeczności tego regionu i jej historii.

Na wystawie prezentowane są obiekty wypożyczone z parafii ewangelicko-augsburskich z Mikołowa, Pszczyny, Orzesza, Tychów i Hołdunowa. Parafie te znajdują się na obszarze historycznej ziemi pszczyńskiej.
Wśród obiektów zwracają uwagę m.in. fisharmonium z pocz. XX w., które znajdowało się prawdopodobnie w dawnej tyskiej kaplicy ewangelickiej na terenie Browaru Książęcego w Tychach (ostatnie nabożeństwo w kaplicy odbyło się w grudniu 1946 roku; kaplica została po wojnie zamieniona na magazyn browaru), chrzcielnica z początku XX wieku pochodząca z hołdunowskiego kościoła ewangelickiego (rozebrany w latach 60. XX wieku z powodu zniszczeń będących efektem znacznego tąpnięcia górniczego; obecna świątynia została wybudowana w latach 80. XX w.) czy księga chrztów mikołowskiej parafii ewangelickiej prowadzona w latach 1907-1927.
Szczególną wartość ma prezentowane na wystawie nagranie wypowiedzi tyszanki Eryki Kurowskiej, wspominającej historię tyskiej kaplicy i losy wielu ewangelików po II wojnie światowej.

 

Fot. Barbara Kubska

 

 • _Q8B6667fot_Barbara_Kubska

 • _Q8B6677fot_Barbara_Kubska

 • _Q8B6679

 • _Q8B6689

 • _Q8B6693

 • _Q8B6697

 • _Q8B6700

 • _Q8B6710

 • _Q8B6717

 • _Q8B6772

 • _Q8B6725

 • _Q8B6788

 • _Q8B6793

 • _Q8B6670

 • _Q8B6763