ZBIORY

Charakterystyka zbiorów

Muzeum gromadzi zbiory w działach merytorycznych: Dziale Historii Miasta, Dziale Fotografii, Dziale Sztuki i Dziale Etnologii (w dwóch sekcjach: Sekcji Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej i Sekcji Kultury Życia Codziennego) oraz w oddziale Muzeum – Tyskiej Galerii Sportu.