Zbiory
Dział Historii Miasta

Koperta

1954 r.

MMTy/HM/1111
papier, druk
wymiary: wys.: 11,4 cm, szer. 16,2 cm
dar

Koperta w kolorze seledynowym w formacie C6, z nadrukiem w czarnym kolorze na przodzie koperty. W lewym górnym rogu miejsce na dane adresata (niewypełnione), w prawym druk informacji o uiszczeniu opłaty pocztowej przez adresata. Pośrodku druk adresu odbiorcy z pogrubioną czcionką i podkreśleniem nazwy miejscowości. W lewym dolnym rogu druk małą czcionką informacji o wydawcy.

Trybuna Robotnicza był to dziennik regionalny wydawany w latach 1945-1990 (później jako Trybuna Śląska). Początkowo obejmowała swym zasięgiem cały Śląsk w granicach Polski, później ówczesne województwa katowickie, częstochowskie i bielskie.

W marcu 1953 roku, tuż po śmierci Józefa Stalina, miastu Katowice nadano nazwę Stalinogród.
W uchwale Rady Państwa i Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 7 marca 1953 roku o uczczeniu pamięci Józefa Stalina zapisano:
„Dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pracujących i Jego wiekopomnych zasług dla Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalają, co następuje:
1. Zgodnie z wnioskiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego w Katowicach, miasto Katowice przemianować na miasto STALINOGRÓD a województwo katowickie na województwo STALINOGRODZKIE”

W drugiej połowie 1956 roku nastąpiła zmiana polityki wewnętrznej w Polsce po śmierci Bolesława Bieruta i dramatycznych wydarzeniach poznańskich. Do dawnej nazwy miasta Katowice wrócono w grudniu 1956 roku.

Agnieszka Ociepa-Weiss