Zbiory
Dział Fotografii

Fotografia czarno-biała

Zygmunt Kubski

Pierwsza połowa lat 60. XX w., Tychy

MMTy/F/2318/8
wymiary: 24 x 36 mm
negatyw
Dar

Budynki mieszkalne przy ul. Ejsmonda. Widok od podwórza, od południowego wschodu. Przed budynkami działki z gospodarstwami i teren nieuporządkowany, przewidziane pod dalszą zabudowę osiedla E. W tym miejscu w 1966 roku powstaną budynki mieszkalne przy obecnej al. Niepodległości 23-27 i ul. Ejsmonda 7.

Zygmunt Kubski, zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954-1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP-Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W-70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne,
Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954-1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Barbara Kopia