Zbiory
Dział Fotografii

Fotografia czarno-biała

Zygmunt Kubski

ok. 1963 r.

MMTy/F/2119/7
negatyw
wymiary: 24 x 36 mm
Dar

„Bar Pawilon” w budynku przy ul. Paprocańskiej (po 1968 r. al. Rewolucji Październikowej, obecnie al. Niepodległości), w którym teraz znajduje się sklep sieci „Żabka”.
Na zdjęciu za Pawilonem fragment wieżowca przy ul. Dębowej 1-3, a w miejscu widocznego baraku wybudowano i otwarto w 1979 r. „Supersam” (duży sklep samoobsługowy). Obecnie jest to „Dom handlowy A-Z”, przebudowany i zmodernizowany w ostatnich latach.

Zygmunt Kubski, zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954-1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP-Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W-70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne,
Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954-1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Barbara Kopia