Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1921

Mężczyźni na skałach w kamieniołomie książęcym w Żwakowie. Stare wyrobisko znajdowało się na polach żwakowskich jeszcze w latach 50. XX w. Zasypano je ostatecznie w latach 70. XX w. i w 1997 r. wybudowano w tym miejscu hipermarket. Obecnie Centrum Handlowe „Skałka”.