Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1926

Rodzina Krzyżowskich przed domem w tyskiej dzielnicy Glinka.
Na przełomie XIX i XX wieku dom zamieszkiwał Jan Krzyżowski z żoną Anną z domu Czyba i dziećmi.
Krzyżowscy przybyli na Górny Śląsk z Warszawy w połowie lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku, po upadku powstania kościuszkowskiego. W domu rodzinnym pielęgnowany był polski patriotyzm. Rodzeństwo Stefan, Stanisław, Franciszek i Maria brało udział w powstaniach śląskich po zakończeniu I wojny światowej, walcząc o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Angażowali się w działalność organizacji o charakterze patriotycznym, kulturalnym i religijnym. Byli współzałożycielami i członkami miejscowego Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” oraz gniazda (oddziału) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, organizacji, której celem było rozwijanie polskiej świadomości narodowej i podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży.
W latach II wojny światowej bracia Stefan, Franciszek, Mieczysław i Paweł byli organizatorami i działaczami ruchu oporu na terenie Tychów i okolicznych miejscowości. Organizowali akcje dywersyjne, niszczyli dokumenty powstańców śląskich oraz przygotowywali fałszywe dokumenty tożsamości dla osób zagrożonych aresztowaniem i wysiedleniem.

Po zakończeniu II wojny światowej bracia Krzyżowscy spisali swe wspomnienia z okresu powstań śląskich i plebiscytu oraz lat II wojny światowej. Są one źródłem wielu informacji o historii Tychów i ich mieszkańcach.
W 1981 roku jednej z ulic w Tychach nadano imię Rodzeństwa Krzyżowskich.