Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1927

Marta Czernik (z prawej) z Wartogłowca z koleżankami w drodze z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach.
Kobiety w odświętnych strojach ludowych pszczyńskich z zarzuconymi na ramionach chustami pluszowymi (plyjtami).
Zdjęcie wykonane zimą.