Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1941

Wesele w Paprocanach. Para młoda i goście we wnętrzu sali weselnej. W czasie okupacji też odbywały się wesela. Często bardzo skromne, ze względu na możliwości finansowe oraz duże ograniczenia w zaopatrzeniu w żywność. Panna młoda i część kobiet w strojach ludowych, pszczyńskich, kilka kobiet ubranych po miejsku, a mężczyźni w odświętnych garniturach. Zdarzało się też, że w uroczystości rodzinnej brał udział krewny powołany do wojska niemieckiego, jak to często zdarzało się na Śląsku. Otrzymywał w tym celu przepustkę.