Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1945

Na zdjęciu Jan Kiszka (1925-2007), który pochodził z Mąkołowca.
Podczas II wojny światowej został wcielony do Wehrmachtu. W trakcie walk we Włoszech wiosną 1944 roku przedostał się na stronę aliantów. Został wcielony do 1 Samodzielnej Kompanii Komandosów, a od kwietnia 1944 roku służył w 2 Korpusie Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa.
Po zakończeniu wojny Jan Kiszka zdał egzamin maturalny w szkole oficerskiej we Włoszech. Zdecydował się na powrót do Polski. W 1946 roku przedostał się do Anglii, by stamtąd latem 1947 roku powrócić do rodzinnych Tychów.
Za męstwo i odwagę otrzymał wiele orderów i odznaczeń, w tym Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski, Gwiazdę Italii, Medal za Wojnę 1939-1945.