Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1946

Grupa dziewcząt należących do Kongregacji Mariańskiej Panien i Młodzieńców. W białych sukienkach z medalikami zawieszonymi na niebieskiej wstążce, pozują przed szkołą w Paprocanach.
Kongregacja Mariańska była stowarzyszeniem katolickim zrzeszającym młodzież świecką, czynnie biorącą udział w życiu parafii. W 1949 roku wszystkie stowarzyszenia religijne w Polsce zostały rozwiązane.