Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1947

Uczniowie z nauczycielką Klarą Kuczurówną i księdzem Wyciślikiem przed szkołą w Paprocanach.
W 1945 roku, po zakończeniu wojny wrócił do szkoły kierownik Filip Nowara i podjęli pracę nauczyciele Klara Kuczurówna i Stanisław Golda. Dzięki ich energicznej pracy już 4 kwietnia 1945 roku odbyła się uroczystość otwarcia szkoły.