Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1954

Jerzy Szczerk od 1949 do października 1955 roku odbywał służbę wojskową w Wadowicach. Powołany został z rozporządzenia prezydenta Bieruta, od czego nie było odwrotu. Z wojska wyszedł jako szef sztabu batalionu, w międzyczasie został mianowany dowódcą plutonu i dowódcą kompanii. Służbę zakończył ze stopniem porucznika, a awans na kapitana otrzymał po trzymiesięcznych ćwiczeniach w cywilu. Odznaczony został także krzyżem kawalerskim.
Za bardzo dobre umiejętności strzeleckie otrzymał album, z którego pochodzi to zdjęcie.