Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1952

Beczkowóz z wodą do picia dla mieszkańców osiedla barakowego. W grupce ludzi stojących w kolejce po wodę z wiadrami i bańkami, dziewięcioletnia Leokadia Biela (z domu Szalbot). Za beczkowozem pan Kobryń, dowożący wodę. Rodzina Szalbot przyjechała z Woźnik i zamieszkała na osiedlu barakowym na początku budowy osiedla A.