Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

Pocztówki z podróży

1964 rok

1 Maja w Tychach.
„Maszeruję (kilkuletni szkrab w białym bereciku na głowie) ze swoim tatą w pochodzie pierwszomajowym. W tym czasie w Tychach przemarsze odbywały się Aleją A-B i kończyły na placu Bieruta. Nasza kolumna podążała z Osiedla A, więc byliśmy akurat w połowie drogi. Tego dnia było chyba dość chłodno, bo większość uczestników pochodu założyła płaszcze. W kolumnie przeważają zapewne pracownicy kop. „Ziemowit”. Zwraca uwagę niemal zupełny brak kobiet. Moja mama też nigdy nie dała się namówić na świętowanie 1 Maja.”
Piotr