Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1970

Gertruda wraz z innymi fryzjerkami przed wejściem do Zakładu Fryzjerskiego przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Grota Roweckiego)
Zakład działał do początku 2018 roku w ramach Wojewódzkiej Spółdzielni Fryzjerów z siedzibą w Chorzowie.