Zbiory
Dział Sztuki

Moskwa – Plac Czerwony, 1958 r.

Stanisław Gadomski

Rysunek tuszem, 20 x 26 cm

MMTy/Sz/325
Dar

Grafika w formie leżącego prostokąta przedstawia architekturę Placu Czerwonego w Moskwie od strony rzeki. Po lewej stronie Cerkiew Wasyla Błogosławionego zwieńczona cebulastymi hełmami, po prawej kilkukondygnacyjna wieża baszty Spasskiej Kremla zwieńczona pięcioramienną gwiazdą. Nad zabudowaniami z lewej strony wiszą ciężkie chmury. Całość opracowana syntetycznie i ekspresyjnie. Sygn. poniżej p.d. narożnika odbitki: „St. Gadomski 1958”, l.d.: „Moskwa – Plac Czerwony”.

Stanisław Gadomski urodził się w 1929 roku w Sosnowcu, do 1939 roku mieszkał w Brzezinach. Lata II wojny światowej spędził w Milanówku pod Warszawą. Był członkiem „Szarych Szeregów”. W 1945 roku powrócił do Sosnowca, gdzie ukończył gimnazjum. Następnie uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, po czym studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (historia sztuki). Po studiach związał się na stałe ze Śląskiem. Podjął pracę grafika w miejscowych wydawnictwach, nieco później także pracę fotoreportera. Przez 20 lat (do czasu przejścia na emeryturę) kierował działem fotoreportażu w redakcji tygodnika „Panorama”. Zmarł w 2013 roku.

Patryk Oczko