Strony ziemi pszczyńskiej nr 13

10,00 

Rok wydania: 2022
Format: 20,5 cm x 29,2 cm
Liczba stron: 42
Oprawa miękka
ISSN 2658-0837

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Trzynasty numer kwartalnika regionalnego poświęconego ziemi pszczyńskiej.

W nowym numerze czasopisma Strony Ziemi Pszczyńskiej między innymi: „Maria Pańczyk-Poździej w naszych stronach” (Alojzy Lysko), „Sześć lat u Chrobrego” (Tadeusz Kucharski), „Projektował Paul Jackisch” (Barnard Kopiec), „Krzyż na rozstaju dróg” (Jerzy Szołtys), „Restauracja i Hotel Dworcowy Kusia (Kuscha)” (Henryk Ganobis), „Stulecie mikołowskiego ogólniaka z modernizmem w tle” (Maria Lipok–Bierwiaczonek).

W wydaniu także: jak zdobiono jakle na Ziemi Pszczyńskiej, laureaci „Genius Loci 2022”, konkurs wiedzy historycznej i wiele więcej.

Kwartalnik ukazuje się na terenie ziemi pszczyńskiej dzięki wsparciu samorządów.

wydawca: Gościniec sc Zbigniew Zając, Irena Kaczmarek-Zając

redaktor naczelny: Zbigniew Zając
współpracownicy: Marian Grzegorz Gerlich, Zdzisław Grygier, Maria Lipok–Bierwiaczonek, Alojzy Lysko, Barbara Stolarska, Tomasz Borówka, Krystian Węgrzynek, Tomasz Wrona, Bernard Kopiec
projekt winiety: Roman Nyga i Leszek Wierzbicki
projekt typograficzny i łamanie: Leszek Wierzbicki

nakład: 600 egz
druk: Offset druk i media sp. z o. o.