Strony ziemi pszczyńskiej nr 14

15,00 

Na stanie

Kategoria:

Opis

Czternasty numer kwartalnika regionalnego poświęconego ziemi pszczyńskiej.

W nowym numerze czasopisma Strony Ziemi Pszczyńskiej między innymi: „Rok Daisy w Pszczynie” (Katarzyna Kulpa), „Sześć lat u Chrobrego. Część 6” (Tadeusz Kucharski), „Coraz więcej symptomów europejskości” (Alojzy Lysko), „Nasi z Teksasu” (Jerzy Szołtys), „Uobecnić nieobecnego” (Paulina Bobak), „Zimowy pejzaż ze św. Teklą” (Maria Lipok–Bierwiaczonek).

W wydaniu także: o początkach górnictwa w Ornontowicach, rodzie Theodora Holtza i wiele więcej.

Kwartalnik ukazuje się na terenie historycznej ziemi pszczyńskiej dzięki wsparciu samorządów.

wydawca: Gościniec sc Zbigniew Zając, Irena Kaczmarek-Zając

redaktor naczelny: Zbigniew Zając
współpracownicy: Marian Grzegorz Gerlich, Zdzisław Grygier, Maria Lipok–Bierwiaczonek, Alojzy Lysko, Barbara Stolarska, Tomasz Borówka, Krystian Węgrzynek, Tomasz Wrona, Bernard Kopiec
projekt winiety: Roman Nyga i Leszek Wierzbicki
projekt typograficzny i łamanie: Leszek Wierzbicki

nakład: 500 egz
druk: Offset druk i media sp. z o. o.