Zbiory
Dział Fotografii

Dożynki (1972)

Autor nieznany

MMTy/F/2601; fotografia kolorowa, pozytyw; wymiary: 12,8 x 18 cm; dar

Stadion, na którym na co dzień występowali sportowcy GKS–u Tychy, służył także innym celom. We wrześniu 1972 roku odbyły się na nim – po raz pierwszy w mieście – uroczystości dożynkowe powiatu tyskiego.
Na terenie przyległym do stadionu urządzono wystawę płodów rolnych i z ogródków działkowych, eksponowano nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze oraz środki ochrony roślin. Czynne były liczne stoiska handlowe. Dużą popularnością wśród najmłodszych cieszyło się „wesołe miasteczko”.
Jak informowało „Echo”, „na płycie boiska zaprezentowano popisy w wykonaniu amatorskich zespołów regionalnych. Inscenizacje te zawierały istotne akcenty patriotyczne i obrazowały niektóre momenty związane z pracą rolnika i z życiem wsi”.
Władze powiatu odebrały od starościny i starosty dożynek tradycyjny bochen chleba.
W uroczystościach dożynkowych w Tychach wzięło udział 35–40 tys. mieszkańców miasta i regionu.

Piotr Zawadzki