Zbiory
Dział Fotografii

Fotografia czarno-biała

Zygmunt Kubski

ok. 1960 r., Tychy

MMTy/F/1913/16
negatyw
wymiary: 36 x 24 mm
Dar

Odkryty basen kąpielowy w pobliżu dworca PKP i osiedla A. Wybudowany i oddany do użytku w 1959 r. w miejscu basenu istniejącego już w latach 30. XX w. Na zdjęciu zachowana wieża do skoków, pochodząca z tego okresu, dostosowana do na nowych potrzeb.

Zygmunt Kubski, zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954-1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP-Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W-70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne,
Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954-1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Barbara Kopia