Zbiory
Dział Fotografii

Poczta (lata 60. XX wieku)

Autor Nieznany

MMTy/F/151; pozytyw czarno-biały; wymiary 9 x 14 cm; dar

Jednopiętrowy budynek poczty wzniesiono w 1899 roku przy ul. Książęcej (obecnie ul. T. Kościuszki) z inicjatywy Browaru Książęcego w Tychach. Na ścianie frontowej budynku znajdowała się tabliczka z godłem i napisem „Poczta Polska”. Z lewej strony wchodziło się po schodkach do przybudówki i dalej do holu. Na zdjęciu wejście zasłaniają krzewy. Na parterze mieściły się pomieszczenia pocztowe z okienkami, przy których nadawało się i odbierało listy, telegramy, paczki i przekazy pieniężne. W tylnej części rozmieszczono rozmównicę telefoniczną, centralkę telefoniczną, aparat telegraficzny oraz biuro naczelnika. Na piętrze mieszkanie naczelnika. W okresie międzywojennym poczta otwarta była od poniedziałku do soboty w godz. 8.00–12.00 oraz 15.00–18.00. Listonosze w mundurach rozwozili własnymi rowerami listy, paczki i gazety. Służbową furgonetkę z napisem „Poczta Polska” zakupiono w latach 30. XX wieku. Naczelnikiem poczty od 1922 roku był Maciej Tendera, później Józef Liszka, a w latach 1932–1939 Jan Godziek. Po wojnie wrócił na swoje stanowisko, na którym pracował do lat 50. XX wieku.
Poczta działała w budynku do lat 70. XX w. Obecnie w przebudowanym obiekcie znajduje się Hotel Stara Poczta.

Barbara Kopia