Zbiory
Dział Fotografii

Wiadukt nad wykopem kolejowym (ok. 1958)

Zygmunt Kubski

MMTy/F/2308/7; fotografia czarno-biała; negatyw; wymiary: 24 x 36 mm; dar

Wiadukt nad wykopem kolejowym, łączącym ul. F. Dzierżyńskiego (obecnie ul. gen. S. Grota Roweckiego) z drogami gruntowymi prowadzącymi przez pola do Żwakowa i Paprocan.
W tle, teren powstającego osiedla C. Wznoszone są budynki mieszkalne przy ul. M. Curie-Skłodowskiej i przy ul. A. Czechowa. W głębi budynki przy ul. Czystej.
Wiadukt widoczny na zdjęciu, obecnie jest wyburzany. Powstanie w tym miejscu nowy, wybudowany od podstaw oraz w niewielkiej odległości kładka dla pieszych i rowerzystów.

Zygmunt Kubski, zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954–1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP–Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W–70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne,
Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954–1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Barbara Kopia