Zbiory
Pocztówki z podróży 1918–2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1923

Na zdjęciu Maria Krzyżowska (1898-1943) pozuje w atelier fotograficznym trzymając w ręku książkę „Dzieje Polski”.
Pochodziła z rodziny Krzyżowskich z Glinki. Po zakończeniu I wojny światowej wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Jako sanitariuszka brała udział w trzech powstaniach śląskich. W 1921 roku ukończyła kurs nauczycielski w Polskim Uniwersytecie Ludowym w Katowicach.
Brała udział w organizacji polskiej oświaty na Górnym Śląsku włączonym do II Rzeczypospolitej Polskiej w 1922 roku. W 1932 roku zdała egzamin państwowy otrzymując pełne  kwalifikacje nauczycielskie. Pracowała w szkołach m.in. w Tychach, Marklowicach Dolnych, Wiśle Wielkiej i Lublińcu.
Równolegle z pracą oświatową angażowała się w działalność różnych organizacji patriotycznych i społeczno-kulturalnych, m.in. Związku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej organizowała tajne nauczanie w Lublińcu. Zginęła w KL Auschwitz w 1943 roku.