Zbiory
Pocztówki z podróży 1918–2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1981

Maria Łukowiec z mężem Czesławem w Brennej
Maria pochodziła z Brennej, wsi na Śląsku Cieszyńskim. W 1969 r. państwo Łukowiec dostali mieszkanie w Tychach, na osiedlu F.
W Tychach pani Maria mieszka już 50 lat, czuje się tyszanką.