Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Browar Tychy (1989)

Czesław Ślosarczyk

MMTy/Sz/630, olej na płótnie, wymiary: 60 x 73 cm, zakup

Obraz w formie leżącego prostokąta przedstawiający pejzaż Starych Tychów. Na pierwszym planie, po prawej, fragment parku przy Pałacu Myśliwskim; po lewej, most drogowy nad potokiem Tyskim. Dalej ulica Katowicka, a za nią rozległe zabudowania i urządzenia Browaru Książęcego. Porą roku jest jesień – na drzewach dominują rudobrunatne liście. Nad całością krajobrazu góruje szeroka przestrzeń nieba, zasnutego lekką mgielką i miękkimi pierzastymi chmurami. Sygn. przy dolnej krawędzi, po prawej stronie kompozycji: Ślosarczyk Cz. / 1989. Obraz jest oprawiony w ciemnobrunatną profilowaną ramę ze złoconą krawędzią wewnętrzną.

Czesław Ślosarczyk – ur. 13.07.1937 r. w Bojszowach. W latach 1953–1955 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Od 1955 do 1960 r. był zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie „Reklama”, gdzie zajmował się plastyką użytkową. W latach 1960–1980 pracował w KWK „Ziemowit” w Lędzinach na stanowisku dekoratora. W latach 80., będąc na rencie inwalidzkiej, zaczął poświęcać więcej czasu malarstwu. Wówczas poznał Stanisława Mazusia, pod którego kierunkiem doskonalił swój warsztat. Uczestniczył w licznych plenerach, konkursach oraz wystawach. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.

dr Patryk Oczko