Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Drzwi

Franciszek Wyleżuch

lata 70. XX w.

Olej, 71 x 102 cm
Zbiory Działu Sztuki – MMTy/Sz/472
Zakup

Obraz w formie leżącego prostokąta przedstawiający dolne partie dwuskrzydłowych, zielonych drzwi, poprzedzonych stopniem. Po lewej stronie fragment ściany. Prawe skrzydło jest lekko uchylone. W prześwicie widać ciąg schodów prowadzący w górę. Na pierwsze stopnie pada pomarańczowe światło, kolejne niemal nikną w jasności. Obraz składa się z dwóch równej wielkości płócien naciągniętych na krosna. Miejscem ich styku jest krawędź zewnętrzna lewych drzwi. Sygn. w p.d. narożniku prawego płótna: „Wyleżuch Fr.”. Na odwrocie, na obu górnych listwach krosien zapis: „DRZWI”. Na krosnach prawych dodatkowo sygn. ołówkiem: „WYLEŻUCH FR.”. Oba płótna oprawione w jedną wspólną ramę w postaci prostej, drewnianej listwy pomalowanej na biało.
Franciszek Wyleżuch urodził się w 1931 roku w Strumieniu. W latach 1951-1957 studiował w katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tuż po uzyskaniu dyplomu zamieszkał w Tychach. Jego dorobek artystyczny stanowi grafika warsztatowa, użytkowa oraz malarstwo. Równorzędnym nurtem działalności artysty była współpraca ze środowiskiem architektów, w ramach której wykonywał monumentalne dekoracje mozaikowe, malarskie i płaskorzeźbione na elewacjach budynków użyteczności publicznej oraz w ich wnętrzach.
Patryk Oczko