Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Okręt rzymski

Franciszek Wyleżuch

1964 r.

nr inw. MMTy/Sz/554
linoryt, 40 x 50 cm
zakup

Grafika w formie leżącego prostokąta przedstawiająca zwrócony dziobem w lewą stronę antyczny okręt rzymski. Na jego pokładzie widać sześć postaci ludzkich, z których cztery znajdują się na nadbudówce przy rufie. Z sylwetki kadłuba zostały wyodrębnione nieliczne detale, m.in. rzeźba na dziobie, kotwica i wiosło sterowe. Okręt ma szeroko rozwinięty żagiel, nad którym górują syntetycznie opracowane obłoki i słońce o schematycznie opracowanych promieniach, bijących z lewego górnego narożnika kompozycji. Morskie fale zostały wykreowane za pomocą dynamicznie wijących się linii. Sygn. poniżej p.d. narożnika odbitki: „Fr. Wyleżuch”.

Franciszek Wyleżuch urodził się w 1931 roku w Strumieniu. W latach 1951-1957 studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tuż po uzyskaniu dyplomu zamieszkał w Tychach. Jego dorobek artystyczny stanowi grafika warsztatowa, użytkowa oraz malarstwo. Równorzędnym nurtem działalności artysty była współpraca ze środowiskiem architektów, w ramach której wykonywał monumentalne dekoracje mozaikowe, malarskie i płaskorzeźbione na elewacjach budynków użyteczności publicznej oraz w ich wnętrzach.

Patryk Oczko