12. Tyski Zeszyt Historyczny: Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940. Przełożył i opracował Grzegorz Bębnik

15,00 

Przełożył i opracował: Grzegorz Bębnik
Rok wydania: 2017
Format: 14,8 cm x 21 cm
Liczba stron: 136
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62193-33-2

Na stanie

Kategoria:

Opis

Publikacja zawiera tłumaczenie fragmentów tzw. dzienników wojennych (Kriegstagebuch), znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach, a sporządzanych przez funkcjonariuszy posterunku policji ochronnej (Schutzpolizei) w Tychach. Każdy z posterunków Schupo zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji, tzw. dzienników wojennych, będących rodzajem luźnego rejestru aktualnych wydarzeń.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach najlepiej zachował się dziennik wojenny Schupo z Tychów, w znacznie mniejszym zakresie z Mikołowa, a zupełnie szczątkowo z Pszczyny.

Tyski dziennik obejmuje zapiski dokonywane od 15 września 1939 roku do 18 lutego 1940 roku – łącznie jest to 151 wpisów dziennych. Całość nie jest kompletna, wpisy urywają się 25 listopada i ponownie prowadzone są dopiero od 3 grudnia 1939 roku.

Grzegorz Bębnik (ur. w 1970 roku) – doktor nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Autor publikacji o historii Górnego Śląska w XIX i XX wieku podejmujących najczęściej problematykę II wojny światowej, m.in. Wrzesień 1939 r. w Katowicach (2012) oraz Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych 1939 r. (2014).

Tyskie Zeszyty Historyczne to seria wydawnicza Muzeum Miejskiego w Tychach, której przyświeca idea wypełniania białych plam w wiedzy społeczeństwa o historii Tychów. Zeszyty łączą perspektywę mikrohistoryczną ze starannością dokumentacji, z wykorzystaniem nowych źródeł.

wydawca: Muzeum Miejskie w Tychach

redakcja i korekta: Aleksandra Niesyto
projekt graficzny i skład: Tomasz Bierkowski
promocja: Joanna Kucz – Pieczka

© Copyright by Grzegorz Bębnik

© Copyright by Muzeum Miejskie w Tychach

złożono krojem: Karmina
druk Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice

 

Może spodoba się również…