Aktualne Wystawy

Stella – niezaistniałe osiedle przyszłości

22 III 2024-31 VIII 2024
Wystawa prezentuje założenia i losy koncepcji niezrealizowanego osiedla „Stella” w Tychach, które projektował zespół pod kierunkiem Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta.

Idea stworzenia „Stelli”, swoistego osiedla-eksperymentu, wiązała się z uruchomionym w 1974 roku Programem Rządowym „PR-5”. Celem programu było znaczące podniesienie jakości budownictwa mieszkaniowego i wskazanie kierunków jego rozwoju po 1990 roku. PR-5 – jeden z największych i najbardziej kompleksowych tego rodzaju przedsięwzięć badawczo-wdrożeniowych w historii Polski – był jednym z siedmiu procedowanych w tym czasie rządowych programów badawczo-rozwojowych. Ich

Paprocany. Dawna wieś, obecnie dzielnica miasta

11 IX 2023-31 XII 2024
Prezentuje fotografie dokumentujące zmieniający się charakter zabudowy Paprocan w XX i XXI wieku.

Przybliża historię Huty Paprockiej i utworzonego sztucznie Jeziora Paprocańskiego oraz szkoły i niewielkiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w centrum wsi. Pokazuje Ośrodek Wypoczynkowy utworzony nad Jeziorem Paprocańskim w latach 60. XX wieku, modernizowany w latach późniejszych. Zwraca uwagę, jak z dawnej wsi Paprocany stały się dzielnicą miasta pełniącą funkcję ośrodka rekreacyjnego, sportowego i kulturalnego.   fotografie i pocztówki ze zbiorów: M

Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie.

wystawa stała

30 VII 2019-31 XII 3000
Tyska Galeria Sportu, oddział Muzeum Miejskiego w Tychach, została utworzona w marcu 2015 roku. Jej celem jest popularyzacja, w atrakcyjnej formie, sportu w Tychach i jego najwybitniejszych przedstawicieli. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie i jedno z nielicznych w kraju. W TGS, usytuowanej na zbudowanym w 2015 roku nowoczesnym Stadionie Miejskim, znajduje się multimedialna wystawa stała „Sportowa strona miasta. Historia.Wydarzenia.Mistrzowie”. Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 30 lipca 2016 roku.

Wystawa „Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie” to bogata w treści i atrakcyjna w formie prezentacja historii i rozwoju sportu oraz kultury fizycznej w Tychach. W nowatorski i przystępny sposób opowiedziana została prawie stuletnia historia sportu w mieście. Koncepcja sportowej wystawy historycznej wyszła naprzeciw oczekiwaniom miasta Tychy, które od lat wspiera sport i szeroko rozumianą kulturę fizyczną.  Miasto może się pochwalić wieloma sukcesami i wybi