premiera książki

Ikona na nowy wiek – Jerzy Nowosielski w świątyniach Śląska

konferencja wokół albumu „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna”

22 IX 2022, godz. 17.00-20.00

Rok 2023 został ustanowiony uchwałą Sejmu RP Rokiem Jerzego Nowosielskiego. Zbliżająca się 100. rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego – jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XX wieku – to okazja, aby w gronie ekspertek i ekspertów, historyczek i historyków sztuki oraz artystek i artystów, a także miłośniczek i miłośników twórczości mistrza, przypomnieć jego postać i twórczość.

Jerzy Nowosielski jest autorem polichromii i wystroju wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Ducha Świętego w Tychach (proj. Stanisław Niemczyk we współpracy z konstruktorem Jerzym Manjurą i architektami Wojciechem Czechem i Grzegorzem Ratajskim, 1978). Zaś sam kościół to jeden z najwybitniejszych budynków sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej w Polsce, wpisany w 2020 roku do rejestru zabytków województwa śląskiego. Historia powstawania i dokumentacja wielkiego, spójnego dzieła twórcy, są istotną częścią książki Krystyny Czerni „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna” (wyd. Muzeum Miejskie w Tychach i Szpalanka Lab).

 

Wśród prelegentów:
dr Krystyna Czerni – krytyczka i historyczka sztuki, wnikliwa badaczka życia i twórczości Jerzego Nowosielskiego, autorka współwydanego przez Muzeum Miejskie w Tychach albumu „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna”, ale i m.in. biografii artysty „Nietoperz w świątyni”, która trafiła do finału Nagrody Literackiej Nike – z prezentacją „>>Nowosielski na Śląsku<< i kolejne planowane tomy Katalogu Sztuki Sakralnej Jerzego Nowosielskiego”

prof. Leon Tarasewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) przedstawi „Fenomen malarski Jerzego Nowosielskiego”

prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz (Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) w prezentacji „Misterium przestrzeni Jerzego Nowosielskiego” zaprezentuje świadectwo wspólnej pracy z Jerzym Nowosielskim w Tychach

Natalia Binda-Kiszczak (Pracownia Ikon Najświętszej Maryi Panny w Tychach) opowie o fenomenie współczesnych szkół i warsztatów malowania ikon w prezentacji „Renesans malarstwa ikonowego w Polsce”.

 

Biogramy prelegentów:

dr Krystyna Czerni (ur. 1957) – krytyk i historyk sztuki. W latach 80. jej teksty o sztuce na łamach pism bezdebitowych towarzyszyły Ruchowi Kultury Niezależnej. W latach 90. współpracowała z Telewizją Kraków (audycje „Album krakowskiej sztuki” i „Sztukateria”). Do 2018 roku związana była z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się sztuką polską XIX i XX wieku oraz problemami sztuki sakralnej. Publikowała w wielu periodykach kulturalnych, czasopismach fachowych i katalogach wystaw. Opracowała edytorsko prace wybrane Mieczysława Porębskiego dla Wydawnictwa Literackiego oraz eseje, wywiady i listy Jerzego Nowosielskiego dla Wydawnictwa Znak. Wydała między innymi: „Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim” (Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993); „Rezerwat sztuki” (Znak, Kraków 2000); „Kantor – malarstwo i teatr. Przewodnik po twórczości artysty” (BWA w Bydgoszczy, Cricoteka, Bydgoszcz 2002); „Nowosielski” (Znak, Kraków 2006); „Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego” (Znak, Kraków 2011; WAM, Kraków 2018); „Tadeusz Kantor. Spacer po linie” (Cricoteka, Kraków 2015); „Nowosielski w Małopolsce – sztuka sakralna” (Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków 2015); „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin” (Muzeum Podlaskie, Białystok 2019); „Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Malarstwo” (t. 1–2, IRSA, Kraków 2019). Za swoje pisarstwo o sztuce nagrodzona m.in. Nagrodą im. Kazimierza Wyki (2012); książka „Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego” trafiła do finału nagród literackich: Nike, Gdynia i Gryfia (2012). W 2017 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Koncepcja sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego”. Obecnie związana jest z Fundacją Wspierania Kultury IRSA, pracuje nad kolejnymi tomami korpusu monumentalnej sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego oraz nad redakcją korespondencji Tadeusza Różewicza. Za działalność w opozycji antykomunistycznej lat 70. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), a także srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2019).


Krystyna Czerni, fot. Katarzyna Kural

prof. Leon Tarasewicz (ur. 1957 w Waliłach na Podlasiu) – polski malarz białoruskiego pochodzenia (podkreśla swoje białoruskie korzenie i promuje kulturę tej mniejszości w Polsce), profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Absolwent Liceum Plastycznego w Supraślu, a także Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1984) – dyplom w pracowni Tadeusza Dominika. Od 1996 roku prowadził gościnną pracownię malarstwa na tej uczelni. Został wykładowcą przestrzeni malarskiej na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Współpracuje z warszawską Galerią Foksal, poznańską Galerią Ego, a także lubelską Galerią Białą. W 2008 roku został ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Prywatnie jest wielbicielem ptaków – hoduje m.in. kury ozdobne (jest także współautorem książki na ich temat), gołębie i bażanty. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). Jest także laureatem Paszportu „Polityki” (2000). Otrzymał również Nagrodę Fundacji Zofii i Jerzego Nowosielskich.

prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz – ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach (1980). W latach 2002–2009 pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2002 roku pracuje w Instytucie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, od 2015 roku na stanowisku Profesora. Zajmuje się głównie malarstwem, od pewnego czasu, realizując prezentacje indywidualne, konstruuje je tematycznie zamykając prace w cykle. Ważniejsze z nich to: „Metropolis”, „Fabryka snów”, „Miasto różne”, „Tam…”, „Przystań”, „Świat bez nas”. Zorganizował 45 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 100 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. W latach 90. krótko zajmował się performance i obiektami sztuki współpracując z grupą „4” (M. Kamieński, R. Kalarus, L. Jaszczuk). Obok praktyki artystycznej i dydaktycznej w kręgu jego zainteresowań jest teoria sztuki. W latach 1993–2001 współredagował pismo kulturalne „Opcje” publikując zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim („Exit – Nowa Sztuka w Polsce”) i regionalnym („Śląsk”) liczne teksty o sztuce, dotyczące jej historii i współczesności. W 2010 roku opublikował w Wydawnictwie Uniwersyteckim UŚ zbiór esejów zatytułowany „Obrazy. Intuicje. Imaginacje”. W dorobku artystycznym ma także opowiadania i poezje publikowane w ogólnopolskich pismach literackich oraz słuchowiska radiowe. Jedno z nich pt.: „Sześć dni tygodnia” zakwalifikowano do finału II Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i TV (Sopot, 2002). W 2006 roku zrealizował scenografię do „Makbeta” W. Shakespeare’a dla Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, za którą otrzymał doroczną nagrodę „Złota Maska” (wspólnie z reżyserem Henrykiem Baranowskim).

Natalia Binda-Kiszczak (ur. 1980 w Mysłowicach) – absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach (2000), a także malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2006) – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa Ściennego i Monumentalnego u prof. Antoniego Cygana – oraz studiów podyplomowych Architektura Wnętrz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2010). W 2019 roku w Śląskiej Szkole Ikonograficznej ukończyła cykl „Ikona, ikonograf i sztuka sakralna w nauczaniu Kościoła. Studium dokumentów doktrynalnych”. Od 2018 roku prowadzi Pracownię Ikon Najświętszej Maryi Panny w Tychach, która w 2019 roku stała się wydziałem ikonopisarstwa Śląskiej Szkoły Ikonograficznej „Kecharitomene”. Obecnie koordynuje działania wydziału ikonopisarstwa przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Tychach i prowadzi kursy stacjonarne w trybie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.


Natalia Binda-Kiszczak

 

 

miejsce: Stary Magistrat, pl. Wolności 1
zapisy: 887 450 212 (także SMSem), g.oleksy@muzeum.tychy.pl
wstęp wolny

 

patroni medialni:
Tygodnik „Gość Niedzielny”
Tygodnik „Twoje Tychy”
Radio eM
TVP 3 Katowice
Ślązag
Tychy.pl

 

więcej o książce „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna”

 

fot. wnętrze kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach, fot. Grzegorz Krzysztofik

 

Prosimy zapoznać się z regulaminami:

Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Miejskiego w Tychach

 

Fotorelację z wydarzenia przygotował Artur Pławski

 • 0H1J68~V

 • 0HB7TB~O

 • 04W9SS~Z

 • 06KKQ6~0

 • 0NFSS9~A

 • 05FO0U~P

 • 0D91OU~V

 • 1O8A70~H

 • 10IKF8~Q

 • 1H37I6~B

 • 1W1T6A~S

 • 1X39GR~3

 • 1DE11P~5

 • 2JRYSN~G

 • 2UJM46~M

 • 2I1RWY~1

 • 2DLREW~I

 • 25SDYB~V

 • 3NZSXL~H

 • 3WN2OY~M

Miejsce

Stary Magistrat
pl. Wolności 1

Godziny otwarcia

zwiedzanie wystawy (wstęp wolny):
wtorek, środa: 9.00–15.00
czwartek, piątek, sobota: 10.00–19.00
niedziela, poniedziałek, święta: nieczynne
W 2022 roku nieczynne w dniach: 1–2, 6–9 stycznia, 16–18 kwietnia i 30 kwietnia–3 maja.

sprzedaż wydawnictw i gadżetów
(płatność gotówką i kartą):
poniedziałek, wtorek, środa: 8.00–16.00
czwartek, piątek: 8.00–19.00
sobota: 10.00–19.00

więcej informacji o sprzedaży online wydawnictw i gadżetów:
zamowienia@muzeum.tychy.pl