wernisaż

Stella – niezaistniałe osiedle przyszłości

otwarcie wystawy

22 III 2024, godz. 18.00-20.00

Wystawa prezentuje założenia i losy koncepcji niezrealizowanego osiedla „Stella” w Tychach, które projektował zespół pod kierunkiem Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta.

Idea stworzenia „Stelli”, swoistego osiedla-eksperymentu, wiązała się z uruchomionym w 1974 roku Programem Rządowym „PR-5”. Celem programu było znaczące podniesienie jakości budownictwa mieszkaniowego i wskazanie kierunków jego rozwoju po 1990 roku. PR-5 – jeden z największych i najbardziej kompleksowych tego rodzaju przedsięwzięć badawczo-wdrożeniowych w historii Polski – był jednym z siedmiu procedowanych w tym czasie rządowych programów badawczo-rozwojowych. Ich zadaniem było skupienie potencjałów i koordynacja ośrodków badawczych i przemysłu w pracy nad rozwojem kluczowych obszarów krajowej gospodarki. W kontekście utrzymujących się problemów szeroko pojętego mieszkalnictwa, podjęte wówczas działania robią dziś szczególnie duże wrażenie.

Osiedle „Stella”, będące jednym z czterech planowanych w ramach programu PR-5, zlokalizowano w tyskiej dzielnicy Żwaków. Zaprojektowanie trzech pozostałych wzorcowych osiedli mieszkaniowych powierzono wybitnym krajowym specjalistom:
– Osiedle Białołęka Dworska w Warszawie (główna projektantka: Halina Skibniewska),
– Osiedle Chełmońskiego w Krakowie (główny projektant: Witold Cęckiewicz),
– Osiedle Nowe Miasto II (Zamojskiego) w Zamościu (główny projektant: Bohdan Jezierski).
Ostatecznie zrealizowano tylko jedno z modelowych osiedli – Nowe Miasto II w Zamościu.

Projektanci otrzymali zadanie stworzenia rozwiązań dla różnych typów układów osadniczych. Po ich wypróbowaniu w osiedlach modelowych, miały zostać wprowadzone do powszechnego zastosowania w całym kraju. W przypadku „Stelli” projektanci mieli dostarczyć przykłady dla nowych osiedli i dzielnic w miastach małych i średniej wielkości. Biorąc pod uwagę liczebność takich ośrodków, rozwiązania wypracowane w Tychach miałyby najszerszy zakres oddziaływania.

Zespołom projektowym dano duży zakres swobody, który nie byłby możliwy w ramach normalnej praktyki projektowej. Nie obowiązywała ich większość restrykcyjnych przepisów i normatywów, które wówczas mocno ograniczały możliwości projektowania. Zabezpieczono również czas na przygotowanie kompleksowej podbudowy teoretycznej projektów, co w ówczesnej praktyce było bardzo rzadkie ze względu na krótkie terminy.

Zespół Hanny i Kazimierza Wejchertów w pełni wykorzystał warunki, jakie stwarzał program PR-5. Pozwoliło to na stworzenie koncepcji zespołu mieszkaniowego o wysokim standardzie i nowatorskich, niestosowanych dotąd w Polsce, rozwiązaniach przestrzennych i funkcjonalnych. Prace projektowe poprzedzono przygotowaniem opracowań badawczych, wykonanych w ramach działalności Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, które dotyczyły m.in. zagadnień układów przestrzennych, rozwiązań architektonicznych, komunikacji, problematyki społecznej, zdrowia mieszkańców, ochrony środowiska naturalnego. Na podstawie badań opracowano tezy do koncepcji projektowej osiedla „Stella”, którą przygotowano w biurze projektowym Miastoprojekt Nowe Tychy.

Projekt zakładał realizację osiedla na terenie dzielnicy Żwaków, dawnego przysiółka wsi Tychy, położonego w malowniczym sąsiedztwie lasów i doliny potoku. W układzie przestrzennym osiedla uwzględniono m.in. walory krajobrazowe lokalizacji, dążąc do harmonijnego połączenia ze środowiskiem naturalnym i istniejąca zabudową wiejską (z 150 ha terenu osiedla zaledwie 35 ha miała stanowić zabudowa, pozostałe to tereny zielone). Planowano tu także niestosowane dotąd w Polsce rozwiązania w zakresie układów komunikacyjnych (dwupoziomowe ulice z ruchem samochodowym na dolnym, a pieszym na górnym poziomie), czy układów funkcjonalnych i typów mieszkań (np. dla osób ze szczególnymi potrzebami / z niepełnosprawnościami, dla rodzin zastępczych). Zabudowa mieszkaniowa przeznaczona dla ok. 10 tysięcy osób miała zachować ludzką skalę poprzez podział osiedla na mniejsze jednostki przestrzenne (tzw. uliczki i gniazda) i maksymalną wysokość czterech kondygnacji. W zakresie form czerpano ze współczesnych rozwiązań stosowanych w architekturze państw zachodnioeuropejskich, natomiast technologia ich wznoszenia opiera się na rozszerzonym asortymencie prefabrykatów systemu W-70. Obiekty edukacji miały cechować się rozwiązaniami przestrzennymi wynikającymi z nowych programów nauczania oraz systemów konstrukcyjnych (konstrukcje szkieletowe). W projekcie przewidziano także duży ośrodek handlowo-usługowy o popularnym wówczas układzie ulicy pieszej ujętej ciągiem pawilonów.

Perspektywę realizacji osiedla przekreślił jednak kryzys gospodarczy i przemiany polityczne lat 80. Doprowadziły one do stopniowego ograniczania i wreszcie wyhamowania prac prowadzonych w ramach PR-5. W tej sytuacji projektanci osiedla „Stella“ wprowadzali modyfikacje upraszczające projekt, aby w ten sposób urealnić jego wdrożenie. Jednocześnie trwał trudny proces poszukiwania inwestorów, gdyż nie uzyskano obiecanego w programie dofinansowania. Budowę rozpoczęto w końcu lat 80. od fragmentu zespołu przeznaczonego dla pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Po prywatyzacji zakładu na początku lat 90. budowę przerwano, pozostawiając nieukończone obiekty.

Modelową „Stellę” przypomną materiały powstałe w ramach prac nad koncepcją osiedla: plansze projektowe, dokumentacja architektoniczno-urbanistyczna, opracowania badawcze, archiwalne dokumenty i fotografie. Uzupełnią je makiety układu urbanistycznego osiedla oraz wybranych obiektów architektonicznych wykonane przez studentki i studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego.

 

więcej o wystawie czasowej „Stella – niezaistniałe osiedle przyszłości”

 

miejsce: Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Tychy
zapisy: 887 450 212 (także SMSem), g.oleksy@muzeum.tychy.pl
wstęp wolny

 

fot. makieta osiedla Stella w Tychach, ok. 1979, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

 

Prosimy zapoznać się z regulaminami:

Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Miejskiego w Tychach

 

Fotorelację z wydarzenia przygotował Artur Pławski

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_01

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_03

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_05

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_06

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_09

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_10

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_11

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_12

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_13

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_14

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_15

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_17

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_19

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_20

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_20

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_21

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_22

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_23

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_24

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_25

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_26

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_27

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_28

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_29

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_30

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_31

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_32

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_33

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_34

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_36

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_37

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_38

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_40

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_41

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_42

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_43

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_44

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_45

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_46

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_47

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_48

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_49

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_50

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_51

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_52

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_53

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_54

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_55

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_56

 • 22.03.2024_STELLA_wernisaż_57

Miejsce

Stary Magistrat
pl. Wolności 1

Godziny otwarcia

zwiedzanie wystawy czasowej (wstęp wolny):
wtorek–środa: 9.00–15.00
czwartek–sobota: 10.00–19.00
niedziela, poniedziałek, święta: nieczynne

sprzedaż wydawnictw i gadżetów
(płatność gotówką i kartą):
poniedziałek–środa: 8.00–16.00
czwartek–piątek: 8.00–19.00
sobota: 10.30–18.30
niedziela, święta: nieczynne


W 2024 roku nieczynne w dniach: 1–2 i 6 stycznia, 30 marca–1 kwietnia oraz 1–3, 5 i 30 maja.

więcej informacji o sprzedaży online wydawnictw i gadżetów:
zamowienia@muzeum.tychy.pl