Wydarzenie

Święto GZM: Kościół pw. Ducha Świętego i jego wystrój – arcydzieło sztuki sakralnej

zwiedzanie

2 VII 2022, godz. 13.00-15.00

Kierunek -> GZM / Poznajmy się 2 lipca! To hasło pierwszego w historii święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tej okazji zachęcamy do wybrania się w pięć tyskich mikrowypraw. Wspólnie podążymy śladami tyskich herosów sportu, natomiast wędrując przez tyskie osiedle A, przeniesiemy się w czasie do lat 50. XX wieku, a zwiedzając kościół pw. Ducha Świętego w Tychach, poznamy arcydzieło sztuki sakralnej końca XX wieku.

Kościół rzymskokatolicki pw. Ducha Świętego w Tychach to jeden z najwybitniejszych budynków sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej w Polsce, wpisany w 2019 roku do rejestru zabytków województwa śląskiego. Podczas oprowadzania zaprezentowana zostanie architektura jednego z najwybitniejszych w regionie przykładów budownictwa sakralnego ostatniej ćwierci XX wieku w kontekście architektury po Soborze Watykańskim II oraz twórczości Stanisława Niemczyka, a także polichromie Jerzego Nowosielskiego, odwołujące się do tradycji malarstwa wschodniego chrześcijaństwa.

Zarówno architektura kościoła, jak i jego malarski wystrój, stanowią unikatowy w skali ogólnopolskiej przykład sztuki sakralnej. W żadnej innej świątyni na terenie kraju i województwa nie udała się taka współpraca pomiędzy architektem a malarzem – jak w Tychach, o czym pisze Krystyna Czerni w albumie „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna”.

Obiekt jest wyjątkowy, ale jednocześnie stosunkowo mało znany i warto do niego zajrzeć. Oprowadzi po nim wybitny historyk sztuki, mówiący łatwym i przystępnym językiem, znakomicie zarysowujący konteksty, które miały miejsce w architekturze sakralnej po II Soborze Watykańskim.

 

prowadzi: dr Jerzy Gorzelik, prof. UŚ – historyk sztuki. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995). W 1999 roku uzyskał doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie dysertacji „Etapy przemian sztuki barokowej w opactwie cystersów w Rudach Wielkich” (promotorka: prof. dr hab. Ewa Chojecka). Od 1995 roku związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i tamtejszym Zakładem Historii Sztuki – obecnie (od maja 2021 roku) jako profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2006–2013 był adiunktem w Zakładzie Ochrony Dóbr Kultury Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka. W swoich badaniach skupia się na analizowaniu zjawisk artystycznych w kontekście konfesyjnym i narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Górnego Śląska w XVI–XX w. Podejmuje problemy wykorzystania medium sztuki i dziedzictwa kulturowego w dyskursywnym kreowaniu wspólnot wyobrażonych oraz relacji między sztuką a pamięcią zbiorową. Autor około stu prac naukowych z zakresu historii sztuki, głównie Górnego Śląska i Europy Środkowej. Popularyzator kultury i historii Górnego Śląska, współpracujący z instytucjami kultury (Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Miejskie w Gliwicach, Muzeum Miejskie w Tychach i Muzeum Miejskie w Tarnowskich Górach, Dom Współpracy Polsko–Niemieckiej w Gliwicach, czy Haus Oberschlesien w Ratingen) oraz mediami („Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”, Radio Katowice czy Radio Piekary) i wydawnictwami popularyzującymi naukę („Śląsk”, Opcje”, „Fabryka Silesia”); w latach 2007–2011 opiekun naukowy Górnośląskich Dni Dziedzictwa. W latach 2010–2013 członek zarządu Województwa Śląskiego, w latach 2010–2018 radny wojewódzki, członek komisji kultury sejmiku Województwa Śląskiego, członek rady Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, członek rady programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to jedyna w Polsce i najmłodsza w Europie metropolia. GZM została powołana na mocy rządowego rozporządzenia 1 lipca 2017 roku. To 41 miast i gmin, w których mieszka 2,3 miliona osób, to także warte poznania setki fantastycznych miejsc. Święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to prawie 100 lokalnych wydarzeń i mikrowypraw na piąte urodziny Metropolii GZM. Będzie rekreacyjnie i aktywnie, romantycznie i rozważnie, czasem z przymrużeniem oka i zabawnie, a czasem bardzo serio. Mikrowyprawy będą i zaskakujące i tradycyjne, wyciszające lub z muzyką, dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych, dla całych rodzin.

2 lipca 2022 roku mieszkanki i mieszkańcy będą mogli również jeździć bezpłatnie komunikacją miejską za okazaniem biletu pobranego ze strony internetowej wydarzenia.

więcej o święcie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

miejsce zbiórki: główne wejście do kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach, ul. Myśliwska 43
zapisy: 887 450 212 (także SMSem), g.oleksy@muzeum.tychy.pl
wstęp wolny

 

fot. Kościół pw. Ducha Świętego w Tychach z lotu ptaka, fot. Wojciech Radwański, 2019

 

Prosimy zapoznać się z regulaminami:

Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Miejskiego w Tychach

  • Święto GZM: Kościół pw. Ducha Świętego i jego wystrój – arcydzieło sztuki sakralnej