ZBIORY

Charakterystyka zbiorów

Muzeum gromadzi zbiory w działach merytorycznych: Dziale Historii Miasta, Dziale Fotografii, работа мск Dziale Sztuki i Dziale Etnologii (w dwóch sekcjach: Sekcji Tradycji Kultury jobitel  Historycznej Ziemi Pszczyńskiej i Sekcji Kultury Życia Codziennego) oraz w oddziale Muzeum – Tyskiej Galerii Sportu.

Pocztówki z podróży 1918-2018

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości prezentujemy zdjęcia sytuacyjne, rodzinne, portretowe oraz fotografie uwieczniających zwykłe-niezwykłe życie codzienne osób związanych z Tychami. Fotografie wykonane są między 1918 a 2018 rokiem. Punktem odniesienia jest historia Tychów - miejscowości starej i młodej jednocześnie, która po 1950 roku stała się nagle domem ludności przybywającej z całej Polski

Dział Etnologii

Zbiory Działu Etnologii gromadzone są w ramach dwóch sekcji - Sekcji Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej i Sekcji Kultury Życia Codziennego. Pierwsza tworzy kolekcję dokumentującą tradycje kulturowe na ziemi pszczyńskiej, druga gromadzi natomiast obiekty pochodzące z okresu po 1950 roku, towarzyszące życiu codziennemu tyszan.

Dział Fotografii

Dział Fotografii gromadzi fotografie archiwalne i współczesne, dokumentujące życie społeczno-polityczne, kulturalne i artystyczne miasta, związane z historią Tychów i okolicy.

Dział Historii Miasta

Dział Historii Miasta gromadzi eksponaty związane z historią Tychów i Górnego Śląska. Spośród kilku tysięcy obiektów warto wymienić bogate kolekcje sztandarów, pocztówek z końca XIX i pocz. XX w., projektów tzw. Nowych Tychów oraz dokumentów związanych z życiem codziennym tyszan.

Dział Sztuki

Dział Sztuki gromadzi dzieła artystów związanych z Tychami oraz całym obszarem Górnego Śląska. Liczącą kilkaset obiektów kolekcję tworzą eksponaty z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby.

Tyska Galeria Sportu

Tyska Galeria Sportu gromadzi fotografie, dokumenty, trofea i pamiątki związane z najważniejszymi dyscyplinami sportu uprawianymi w mieście, przede wszystkim piłką nożną, hokejem i innymi grami zespołowymi, boksem, zapasami, lekkoatletyką oraz kolarstwem.

Wirtualne zbiory

To cyfrowe zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.