ZBIORY

Charakterystyka zbiorów

Muzeum gromadzi zbiory w działach merytorycznych: Dziale Historii Miasta, Dziale Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych, Dziale Fotografii, Dziale Etnologii (w dwóch sekcjach: Sekcji Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej oraz Sekcji Kultury Życia Codziennego i Etnomuzykologii), a także w oddziale Muzeum – Tyskiej Galerii Sportu.

Dział Historii Miasta

Gromadzi związane z historią Tychów i Górnego Śląska dokumenty historyczne, mapy, pocztówki, numizmaty i notgeldy, sztandary organizacji, ordery, odznaczenia i mundury. Wśród kilku tysięcy obiektów znajdują się bogate kolekcje sztandarów, pocztówek z końca XIX i początku XX wieku oraz dokumentów związanych z życiem codziennym tyszan.

Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Gromadzi obiekty dokumentujące działalność „Miastoprojektu Nowe Tychy”, dorobek działających w Tychach architektów, architekturę w Tychach po 1989 roku, sztukę w przestrzeni publicznej, twórczość artystów–plastyków związanych z Tychami. Składają się na nie: projekty architektoniczne, makiety budynków, dzieła sztuk wizualnych (liczącą kilkaset obiektów kolekcję tworzą eksponaty z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby), dokumentację tych dzieł, jak również relacje twórców w formie nagrań audio i audiowizualnych.

Dział Fotografii

Gromadzi fotografie archiwalne i współczesne, dokumentujące życie społeczno–polityczne i kulturalne, fotografię artystyczną i dokumentację filmową przedstawiającą historię Tychów i okolicy.

Dział Etnologii

Sekcja Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej gromadzi obiekty dokumentujące tradycje kultury historycznej ziemi pszczyńskiej: stroje ludowe, kostiumy i rekwizyty obrzędowe, ubiory, przedmioty codziennego użytku, meble, dewocjonalia, wyposażenie warsztatów rzemieślniczych. Sekcja Kultury Życia Codziennego i Etnomuzykologii gromadzi obiekty dokumentujące życie codzienne tyszan po 1950 roku: ubiory miejskie, meble i sprzęty domowe, urządzenia elektroniczne, przedmioty codziennego użytku, pomoce szkolne, zabawki, wyposażenie zakładów pracy, akcesoria związane z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego, instrumenty i sprzęt muzyczny.

Tyska Galeria Sportu

Dokumentuje dokonania tyskiego sportu w postaci trofeów, fotografii, dokumentów, dzieł sztuki o tematyce sportowej, strojów, czy sprzętu sportowego. Gromadzi pamiątki związane z najważniejszymi dyscyplinami sportu uprawianymi w Tychach, przede wszystkim piłką nożną, hokejem i innymi grami zespołowymi, boksem, zapasami, lekkoatletyką oraz kolarstwem.

Pocztówki z podróży 1918–2018

Obchody 100–lecia odzyskania niepodległości to pretekst do zaprezentowania fotografii wykonanych między 1918 a 2018 rokiem. To zdjęcia sytuacyjne, rodzinne, portretowe oraz fotografie uwieczniające zwykłe–niezwykłe życie codzienne osób związanych z Tychami. Punktem odniesienia jest historia Tychów – miejscowości starej i młodej jednocześnie, która po 1950 roku stała się nagle domem dla przybywających z całej Polski.

Wirtualne zbiory

Cyfrowe zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach. Fotografie Stanisława Gadomskiego oraz fotografie Zygmunta Kubskiego.