Zbiory
Dział Fotografii

Aleja Bielska (ok. 1956)

Zygmunt Kubski

MMTy/F/1850/2; fotografia czarno-biała, negatyw; wymiary: 24 x 36 mm; dar

Dawna droga biegnąca z Pszczyny do Tychów i dalej przez Czułów do Murcek. Na przełomie XIX i XX wieku była to droga gruntowa. Została utwardzona i wybrukowana w 1925 roku oraz nazwana imieniem Andrzeja Mielęckiego. Po 1954 roku nazwę ulicy zmieniono na Aleję Bielską.
Na zdjęciu pejzaż zimowy z widokiem perspektywicznym alei w kierunku północnym. Po obu jej stronach, w przyszłości staną budynki mieszkalne oraz budynek Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej. Widoczne po prawej stronie budynki jednorodzinne zostaną wyburzone na przełomie lat 60. i 70. XX w. Na ich miejscu powstanie odcinek dwupasmowej ulicy łączącej się z alej Bielską (obecnie skrzyżowanie al. Bielskiej i al. Niepodległości).
W tle budynki mieszkalne przy ul. Budowalnych na osiedlu B.

Zygmunt Kubski, zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954-1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP-Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W-70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne oraz uroczystości miejskie i państwowe.
Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954-1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Barbara Kopia