Zbiory
Dział Fotografii

Aleja Rewolucji Październikowej (ok. 1969)

Zygmunt Kubski

MMTy/F/16; fotografia czarno-biała, pozytyw; wymiary: 12 x 17,5 cm; dar

Dawna ul. Paprocańska, od 1968 r. al. Rewolucji Październikowej, a od 1989 r. al. Niepodległości, jedna z głównych ulic dwujezdniowych w Tychach. Łączyła osiedla B, C i E z budowanymi osiedlami D i F . Aleję poprowadzono częściowo dawnym „traktem paprcańskim”, aż do projektowanej obwodnicy wschodniej (obecnej drogi Beskidzkiej). Według planu zagospodarowania miasta Tychy z 1961 roku, osiedle D (D1 i D3, na zdjęciu D3) zlokalizowane w północnej części wyznaczonego ulicami czworoboku z osią zieloną i osią komunikacyjną (średnicową linią kolejową w wykopie), tworzyło fragment projektowanego centrum miasta.

Na zdjęciu widok perspektywiczny alei z zabudową w kierunku wschodnim. Wzdłuż chodnika rosną kwiaty ogrodowe, kanny (pacioreczniki). Pasma jezdni oddzielają trawniki obsadzone młodymi drzewkami. Przy ulicy przystanek autobusowy z wiatą i ławką, usytuowany naprzeciwko punktowców na os. D (D3) w pobliżu ul. K. Darwina (osi zielonej). Na przystanku zatrzymał się autobus AUTOSAN H-27 z tabliczką PRZEWÓZ OSÓB. Autobusy różnych przedsiębiorstw, przewożące pracowników, często zatrzymywały się i zabierały też innych pasażerów. Przed autobusem kobieta w stroju ludowym. W tym czasie, strój ludowy pszczyński nosiły nieliczne kobiety z sąsiednich wsi (Paprocan, Wygorzela, Wilkowyj, Wartogłowca i Cielmic). Na chodniku przechodnie. W tle cztery budynki mieszkalne, pięciokondygnacyjne oraz wieżowiec w budowie. Budynki te projektowała arch. Maria Czyżewska w systemie 540.

Fotografia z albumu opracowanego w 1971 roku, przez pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Tychach dla Dyrektora, Witalisa Barańskiego.

Zygmunt Kubski zamieszkał z rodziną w Tychach w 1954 r. Związany zawodowo z przedsiębiorstwami budowlanymi, pracował w latach 1954-1989 m. in. w TPBM, WPBM i KBO GOP-Południe. Jako fotograf, amator, dokumentował głównie etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m. in. system 540 i W-70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne,
Zbiór fotografii jego autorstwa, wykonany w latach 1954-1980, stanowi cenną dokumentację historyczną i obyczajową o walorach artystycznych.

Barbara Kubska