Zbiory
Dział Fotografii

Kościół św. Jana Chrzciciela w Tychach (lata 60. XX w)

Autor nieznany

MMTy/F/499/2; pozytyw czarno-biały; wymiary: 14 × 9 cm; dar

Postać Chrystusa Ukrzyżowanego namalowana przez Zbigniewa Webera na ścianie z pobielonych cegieł nad ołtarzem we wnętrzu kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Tychach. Przejmujący wizerunek Chrystusa wywierał duże wrażenie na wiernych. W głębi przeszklona ściana z barwnych szybek rozpraszała światło w przestrzeni prezbiterium. Surowość wnętrza podkreślała niezwykłość miejsca oraz dramatyzm czasu budowy. Nowoczesny charakter kościoła i jego wystrój wzbudzał kontrowersje wśród mieszkańców. W tamtym czasie zyskał jednak sławę i przyciągał gości odwiedzających Tychy. Stał w polu, prowadziły do niego ścieżki wysypane żwirem.

Kościół zaprojektował architekt Zbigniew Weber z Mistoprojektu Nowe Tychy. Jego budowę rozpoczęto bez zezwolenia, w styczniu 1958 roku, na polach żwakowskich. Zezwolenie uzyskano dopiero w lipcu. Wobec utrudnień ze strony władz budowę, prowadzoną pod kierunkiem księdza Kapołki, realizowano w wielkim pośpiechu, przy ofiarnej pracy mieszkańców Żwakowa i osiedla C oraz pomocy ze strony Tyskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego. Kościół poświęcono 21 grudnia 1958 roku, prace wykończeniowe jednak trwały do początku lat 60. XX w.
W latach 1973–1980 na terenie wokół kościoła powstało osiedle mieszkaniowe H, a sam kościół przebudowano w latach 1982–1983. Na ścianę ołtarzową, po bokach wizerunku Chrystusa, nałożono tynk zmieniający kompozycję i charakter malowidła.

Na zdjęciu kobiety oraz grupka dziewczynek w skupieniu przed ołtarzem.

Barbara Kopia